Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Сборник с доклади

Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа

Сборник доклади : Международна научнопрактическа конференция, 07 - 08.04.2017 г., гр. Свищов
B 76329

Детайли

Издателство
Акад. изд. Ценов
Местоиздаване
Свищов
Година на издаване
2017
Страници
599 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336 Финанси. Публични финанси. Митническо дело. Банкова и парична система.
Ключови думи
финансови пазари, хедж фондове, инвестиционни имоти, проектен риск, семейно облагане, валутен пазар, банков сектор
ISBN
978-954-23-1239-0
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия