Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 120 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.923:061
B 78235
Каталог "Книги" | Монография
Бюджетни разходи в страните от Европейския съюз
Динамика, структури и макроикономическа обвързаност : [Монография] (2023)
Николай Величков
B 78014
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Членството на България в ЕС : Седем години по-късно
Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., УНСС, Голяма конферентна зала (2015)

Чети онлайн

C 7493
Каталог "Книги" | Книга
Европа в 12 урока
(2017)
Паскал Фонтен

Чети онлайн

B 76077
Каталог "Книги" | Книга
Отчетност на институциите на Европейския съюз
(2016)
Гергана Радойкова
B 76377
Каталог "Книги" | Книга
Европейски фондове, програми, проекти 2014 - 2020
(2015)
Ингрид Шикова
C 7198
Каталог "Книги" | Книга
Европа в 12 урока
(2014)
Паскал Фонтен

Чети онлайн

B 73744
Каталог "Книги" | Книга
Европейските институции
Еволюция за кризата (2012)
Красимир Недялков
B 74355
Каталог "Книги" | Книга
Европа в 12 урока
(2010)
Паскал Фонтен

Чети онлайн

B 70047
Каталог "Книги" | Книга
Как работи Европейският съюз
Справочник за институциите на Европейския съюз (2005)
С 342\К83
Каталог "Книги" | Справочно издание
Конституция за Европа
...Приета от държ. гл. и правителствените ръководители : Представяне пред гражданите : Док. няма законов статут... (2005)
B 70133
Каталог "Книги" | Книга
Възможности за кариера в институциите на Европейския съюз
Справочник (2005)
Ингрид Шикова
B 70135
Каталог "Книги" | Книга
От фермата до вилицата
Безопасни храни за европейските потребители (2005)
B 70136
Каталог "Книги" | Книга
Европа в 12 урока
(2005)
Паскал Фонтен
B 75710
C 7654
Каталог "Книги" | Учебник
Европейска интеграция
[Учебник за студентите от УНСС] (2005)
Емилия Георгиева; Калоян Симеонов
A 5218
Каталог "Книги" | Книга
KEY Facts and Figures about the European Union
(2004)
B 66442
Каталог "Книги" | Книга
L'Union Europeenne
(1999)
Christian Hen; Jacques Leonard
B 67696
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
БЪЛГАРИЯ - Европейски съюз
Състояние, проблеми, перспективи : Материали от науч.-практ. конф., проведена на 27-28 май 2002 г. (2002)
B 68476