Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Сборник с доклади

Членството на България в ЕС : Седем години по-късно

Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., УНСС, Голяма конферентна зала

Чети онлайн

B 78014

Детайли

Издателство
Изд. комплекс УНСС
Местоиздаване
София
Година на издаване
2015
Страници
508 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.923:061 Икономически съюзи (общности)
Ключови думи
Европейски съюз, Европейски енергиен съюз, междукултурно общуване, конкурентоспособност, община Варна, кохезионна политика
ISBN
978-954-644-753-1
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. след всеки докл. и под линия
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия