Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1 резултата

Разширено търсене

Автор да съдържа Atanas Kamelarov
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Хеджиране на кредитния риск в банковото кредитиране
[Монография на базата на защитена дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор"] (2022)
Атанас Камеларов