Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Публикации на автори от ИУ"

Хеджиране на кредитния риск в банковото кредитиране

[Монография на базата на защитена дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор"]
Atanas Kamelarov

Детайли

Издателство
Е-Литера Софт
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2022
Страници
215 с.
ISBN
ISBN 978-954-2912-96-5 (online)

Действия