Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 114 резултата

Разширено търсене

Автор да съдържа Тодор Стоянов
CDR 257
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Някои аспекти на полезността на продуктовите нововъведения в строителството
(2022)
Тодор Райчев
ПВ 1123
У 1608
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Приложна математика
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2021)
Росен Николаев
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Продуктовите иновации в инвестиционния комплекс (на примера на топлоизолационните строителни материали и изделия)
[Монография на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"] : [Електронен ресурс] (2021)
Тодор Райчев
У 1608
Каталог "Книги" | Учебник
Приложна математика
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2021)
Росен Николаев
CDR 234
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - ноември 2021 г. (2021)
Тодор Райчев
CDR 213
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на специалност "Недвижими имоти и инвестиции" (2020)
Тодор Райчев

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Assessment of Structural Changes of Concessions in the Water and Sewerage Sector
[Студия] : [Електронен ресурс] (2020)
Todor Raychev

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Some Estimates Bellow the Modulus of Some Integrals in the Complex Plane Using Symmetric Polynomials for N=7
(2020)
Todor Stoyanov

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Some Localization of the Zeros of the Third Derivative of a Complex Polynomial in the Disks or Generalized Cardioid Interiors
[Електронен ресурс] (2020)
Todor Stoyanov

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Some Estimates below the Modulus of Integrals of Some Polynomials in the Complex Plane
[Електронен ресурс] (2019)
Todor Stoyanov

Чети онлайн

У 1547
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014 - 2020
[Монография] (2018)
Пламен Илиев
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Conceptual Model for Concessioning in the Water Supply and Sanitation Sector in Bulgaria
(2018)
Todor Raychev

Чети онлайн

У 1546
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Концесията като инвестиционен модел за развитие на сектор Водоснабдяване и канализация в България
[Монография] (2018)
Тодор Райчев
ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Problems and Opportunities for Concessioning in the Water Supply and Sanitation Sector in the Republic of Bulgaria
(2017)
Todor Raychev

Чети онлайн