Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Приложна математика

[Учебник за студентите от ИУ - Варна]
Росен Николаев
Други: Дико Суружон (*); Тодор Стоянов (*); Теодора Запрянова (*); Танка Милкова (*); Радан Мирянов (*)
У 1608

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2021
Страници
335 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
51-7 Математически методи и изследвания в други области на знанието
Ключови думи
линейна алгебра, аналитична геометрия, функция на променливи, комбинаторика, вероятности, финансова математика
ISBN
978-954-21-1060-6
Отрасъл
Математика. Естествени науки
Забележка
Библиогр. с. 333 - 334
Тематични рубрики
Математика
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 2
Хранилище - книги заемна 29
Заета от читател 5

Действия