Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 127 резултата

Разширено търсене

Автор да съдържа Михал Стоянов
У 1696
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Извънмагазинните форми на търговия на дребно в България
[Монография] (2024)
Михал Стоянов
У 1696
Каталог "Книги" | Монография
Извънмагазинните форми на търговия на дребно в България
[Монография] (2024)
Михал Стоянов
У 1675
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Анализ на търговската дейност
Сборник от задачи [за студентите от ИУ - Варна] (2023)
Михал Стоянов
EK 12
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация
Сб. с докл., междунар. науч. конф., посветена на 70 г. от създаването на кат. Икономика и управление на търговията и услугите (1953-2023 г.) и 75 г. от нач. на обучението в спец. Икон. и търговия (1948 – 2023 г.), 13 окт. 2023 г : [Електронен ресурс] (2023)
Данчо Данчев
ПВ 881
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Бариери за онлайн покупките
(2023)
Михал Стоянов; Десислава Гроздева
EK 12
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Дигиталната интензивност - измерител на цифровата екосистема на бизнеса [Digital Intensity - a Measure of the Digital Ecosystem of Business]
[Електронен ресурс] (2023)
Михал Стоянов
EK 12
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Търговското знание и образование [Commercial Science and Education]
[Електронен ресурс] (2023)
Михал Стоянов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Instruments for Retail Sustainability
(2023)
Michal Stojanov
У 1675
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебно пособие
Анализ на търговската дейност
Сборник от задачи (2023)
Михал Стоянов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Goods Flow Chains Transformation in the European Commercial Sector
(2023)
Michal Stojanov
ПВ 2243
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Q-commerce - следващо поколение електронна търговия = Q-commerce - the Next Generation E-commerce
(2022)
Михал Стоянов

Чети онлайн

ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Automated Parcel Terminals - Commercialization of the System for Automated Post Services
(2022)
Michal Stojanov

Чети онлайн

ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Voice Commerce Technology Capabilities [Възможности на Voice commerce технологията]
(2022)
Michal Stojanov

Чети онлайн

CDR 256
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Прогнозиране на продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия в Република България чрез ARIMA модел
[Електронен ресурс] (2022)
Михал Стоянов
CDR 244
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Сравнителен анализ на пощенската индустрия в България и избрани страни от ЕС-27
[Електронен ресурс] (2022)
Донка Желязкова; Михал Стоянов
У 1623
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите
[Монография] (2021)
Виолета Димитрова
У 1623
ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Smart Vending
(2021)
Michal Stojanov
ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Evaluation of the Efficiency of Expenditures of Non-Financial Enterprises by Economic Activities in Bulgaria
(2021)
Michal Stojanov