Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 3363 резултата
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Стратегии за управлението на качеството на образование
(2022)
Снежанка Георгиева
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Формиране на модел за иновативни стратегии на университетите в България
(2022)
Радостина Юлева-Чучулайна
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Компетентността и компетенциите на личността - стратегии на университетското образование през XXI век
(2015)
Румяна Милкова
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Иновации и комерсиализация на научните резултати: национални и европейски политики и стратегии
(2014)
Владимир Манолов
ПС 1007
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Стратегии за развитие на културата като възможност за българските общини
(2018)
Невена Добрева
B 76310
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Стратегии за изграждане на корпоративен дигитален бранд в бизнес мрежа
(2017)
Пламена Паламарова; Деан Василев

Чети онлайн

B 78282
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Стратегии или оперативни решения (АД ХОК) в управлението на публичната среда
(2023)
Добрин Добрев
B 77661
Каталог "Книги" | Монография
Стратегии за навлизане на външни пазари : Япония
[Монография] (2021)
Антоанета Дънешка
ПС 1165
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Стратегии при психологическото ценообразуване
(2021)
Марин Братков
B 77321
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Стратегии за дигитализация в области "Управление на недвижими имоти" и "Икономика на строителството"
[Монография] (2020)
Тодорка Атанасова
ПС 1055
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Стратегии за сигурност
(2019)
B 74056
Каталог "Книги" | Книга
Стратегии на бизнеса
(2012)
Марин Паунов
ПВ 881
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Стратегии за намаляване на последиците, произтичащи от сезонността в туризма
(2018)
Стела Димитрова
B 72874
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Стратегии на паричната политика за поддържане на финансовата стабилност
(2009)
Вениамин Тодоров

Чети онлайн

ПС 840
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Стратегии адаптации предприятий легкой промышленности к инновационным изменениям
(2008)
Е. Таранова
ПВ 2381
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Стратегии и методика за позиционирането на продукцята, отчитайки спецификата на околната среда
(2008)
Е. Комарова
B 72651
ПВ 1419
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Стратегии за преподаване в среда на електронно обучение
(2013)
Венцислав Джамбазов
ПВ 2188
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Стратегии за справяне с професионалния стрес и професионалното прегаряне (burnout)
(2013)
Елица Христова