Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1534 резултата
ПС 965
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Методическо подпомагане при осъществяване на публично - частни партньорства
(2009)
Златина Карова
C 7633
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Инвестиции в бъдещето - 2019
Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, Варна : Сборник доклади, 03 - 04 октомври 2019 г. (2019)

Чети онлайн

C 7274
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Инвестиции в бъдещето - 2015
Десета научно-приложна конференция с международно участие, Варна : Сборник доклади (2015)
Теменуга Стойкова

Чети онлайн

B 74370
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиции в частные компании как клас активов
(2013)
Гай Фрейзер-Сэмпсон
B 72547
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиции на пенсионните фондове
Проблеми и решения (2009)
Иванка Данева
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Капиталовият пазар като алтернатива за личните инвестиции
(2022)
Йордан Йорданов

Чети онлайн

ПВ 877
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Инвестиции и государственная инвестиционная политика (материалы к лекциям и семинарам)
(2002)
Н. Мухетидинова
Дч 69/К86
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Инвестиции в недвижима собственост в Република България
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" (2008)
Иво Костов

Чети онлайн

ПВ 881
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Ефекти на държавния дълг върху частните инвестиции в България
(2020)
Величка Николова
B 63883
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиции и инфлация
[Сб.] доклади от науч.-практ. конф. [състояла се на 25 ноември 1994 г. в ИУ - Варна] (1995)
Георги Димитров Георгиев

Чети онлайн

B 66542
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
ИНВЕСТИЦИИ в бъдещето 2001
Трета науч.-практ. конф., 18-19 окт. 2001, Варна (2001)
Николинка Сълова

Чети онлайн

CDR 182
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
ESG детерминантите на частните пенсионни инвестиции
(2017)
Милена Бенева

Чети онлайн

ПВ 2302
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Алтернативни инвестиции
(2015)
Мария Бойчинова
B 75052
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Преки чуждестранни инвестиции в условията на трансформиращи се икономики
(2014)
Константин Капитанов

Чети онлайн

B 72513
Каталог "Книги" | Монография
Алтернативни инвестиции на институционалните инвеститори
[За студентите на ИУ - Варна] (2007)
Стоян Киров

Чети онлайн

У 1077
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономика, инвестиции, Европейски съюз
Сб. с докл. от науч. конф. с междунар. участие, юни 2006, Варна (2006)
Димо Ангелов

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Преките чуждестранни инвестиции в българската икономика
Въпроси на оценката (2006)
Зоя Младенова

Чети онлайн

У 1039
Каталог "Книги" | Монография
Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна
[Изследване] (2005)
Зоя Младенова; Веселина Димитрова; Калоян Колев

Чети онлайн