Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 476 резултата
CDR 244
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Приложение на теория на игрите за избор на оптимална стратегия за управление на запаси
[Електронен ресурс] (2022)
Росен Николаев; Танка Милкова
B 74376
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Теория на игрите и моделиране на конфликти
(2013)
Ангел Ангелов

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
От теория на игрите до теория на драмата
Online (2014)
Дочо Дочев

Чети онлайн

У 1188
Каталог "Книги"
Приложна теория на игрите
[Ръководство за студентите на ИУ - Варна] (2009)
Дочо Дочев; Юлка Вълкова

Чети онлайн

B 72981
Каталог "Книги" | Учебник
Теория на игрите с икономически приложения
[Учебник за студентите на СУ] (2009)
Иван Иванов
B 73385
Каталог "Книги" | Учебник
Приложна теория на игрите
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2009)
Дочо Дочев; Юлка Вълкова

Чети онлайн

B 75152
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Сборник с доклади
Приложение на теория на игрите при преговори в бизнеса с недвижими имоти
(2014)
Божидар Чапаров; Виктория Станчева

Чети онлайн

У 1188
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Приложна теория на игрите
Ръководство (2009)
Дочо Дочев; Юлка Вълкова
B 73385
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Книга
Приложна теория на игрите
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2009)
Дочо Дочев; Юлка Вълкова
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Някои приложения на теория на игрите в икономическите изследвания
(1984)
Петър Петров; Бойко Атанасов
У 1101
Каталог "Книги"
Теория на риска
Ръководство [за студентите на ИУ - Варна] (2007)
Дочо Дочев

Чети онлайн

B 72782
Каталог "Книги" | Учебник
Теория на управлението
[Учебник за студентите на ИУ-Варна] (2010)
Десислава Серафимова

Чети онлайн

У 955
Каталог "Книги" | Книга
Теория на риска
Управление на инвестиционния риск (2001)
Дочо Дочев

Чети онлайн

B 75829
Каталог "Книги" | Учебник
Теория на управлението
[Учебник за студентите от ИУ-Варна] (2015)
Десислава Серафимова

Чети онлайн

У 888
Каталог "Книги"
Теория на риска
Анализ, измерване и управл. на инвестиционния риск : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] (1999)
Дочо Дочев

Чети онлайн

У 1127
Каталог "Книги" | Учебник
Теория на риска
[Учебник] (2007)
Дочо Дочев; Росен Николаев

Чети онлайн

B 66347
У 249
Каталог "Книги" | Учебник
Теория на управлението и управление на качеството на стоките
[Учебник за студентите от ВИНС Д. Благоев] (1985)
Славчо Каменов; П. Димитров; Ю. Узунова; С. Каменов

Чети онлайн

B 44591
Каталог "Книги"
Ръководство по теория на социалистическото стопанско управление
[за студентите от ВИНС Д. Благоев] (1977)
Симеон Христов

Чети онлайн