Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Теория на управлението

[Учебник за студентите от ИУ-Варна]
Десислава Серафимова

Чети онлайн

B 75829

Детайли

Издателство
СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2015
Страници
340 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
005.1 Теория на управлението
Ключови думи
теория на управлението, управленски решения, планиране, организационна среда, организационни форми, мултикултурни организации, мотивация на персонала, модел на Маслоу, йерархия на потребностите, ERG теория (Existence, Relatedness, Growth), двуфакторна теория на Хърцбърг, теория на справедливостта, групи в организацията, лидерство, лидерско поведение, решетка на Блейк и Мутън, социална отговорност, бизнес етика, организационен контрол
ISBN
978-954-449-774-3
Отрасъл
Общ отдел
Забележка
Библиогр. с. 327 - 332 и под линия
Тематични рубрики
Управление [на предприятието]
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Архивен 1
Заета от читател 6

Действия