Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 46 резултата
B 76386
Каталог "Книги" | Монография
Междукултурно общуване в международния бизнес
[Монография] (2016)
Антоанета Дънешка
B 78014
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Членството на България в ЕС : Седем години по-късно
Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., УНСС, Голяма конферентна зала (2015)

Чети онлайн

CDR 215
Каталог "Книги" | Монография
Устойчиво развитие на Община Чипровци като туристическа дестинация.
Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране : [Изследване] (2021)
Десислава Алексова

Чети онлайн

ПВ 2149
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Internet Collaborative Blog-Writing: A Tool for Enhancing Students' Business Skills and Cross-Cultural Awareness
(2021)
Aneta Stefanova Dicheva
ПВ 2458
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Cultural anchors in a state of flux: the case of Brexit
(2021)
Antoaneta Daneshka
ПВ 2217
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Темата за имиграцията в университетските аудитории и извън тях: модел за активно социално включване
(2019)
Таня Иванова-Съливан
B 77013
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Tourism and Intercultural Communication and Innovations
(2019)
Genka Rafailova
ПВ 2209
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
За езиковите контакти в контекста на обединена Европа
(2019)
Свилен Станчев; Весела Белчева
B 78010
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Туризмът и иновациите
Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна (2018)

Чети онлайн

B 76938
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Защита срещу дискриминацията : правна уредба, проблеми и тенденции
Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г. (2018)

Чети онлайн

B 76310
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Маркетингът - опит и перспективи
Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 20 год. от създаването на кат. Маркетинг при ИУ - Варна, България, 29 - 30 юни 2017 г. (2017)

Чети онлайн

B 78091
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа
сборник с доклади от международна научна конференция, 13-14 октомври 2017 г., Велико Търново (2017)
B 78014
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Пазарна конкурентноспособност и иновационни стратегии в туризма
(2015)
Братой Копринаров

Чети онлайн