Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 55 резултата
B 76939
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Проявление на кохезионната политика на Европейския съюз чрез оперативните програми в България
(2018)
Влади Куршумов; Владислав Вълчинов

Чети онлайн

У 1333
Каталог "Книги" | Монография
Туристическа политика
Исторически трансформации, съвременно състояние и насоки за развитие в България (2012)
Марин Нешков

Чети онлайн

C 6666
Каталог "Книги" | Книга
Кохезионната политика
2007-2013 г.: Коментари и офиц. текстове : Наръчник (2007)
B 72142
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Състояние и перспективи на държавната политика за регионално развитие
(2008)
Филиз Арифова

Чети онлайн

B 77505
Каталог "Книги" | Книга
Фондовете на Европейския съюз и икономическото развитие на България
Принципи на Европейската кохезионна политика (2021)
Диана Генкова
ПВ 2151
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Трансформация в моделите за управление на висшите училища в България - предизвикателства и възможности в дигиталната ера
[Transformation in the Management Models of Higher Education Institutions in Bulgaria - Challenges and Opportunities in The Digital Age] (2021)
Десислава Серафимова; Андрияна Андреева

Чети онлайн

ПВ 240
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
България и кохезията в Европейския съюз
(2020)
Денчо Георгиев
B 73468
Каталог "Книги" | Книга
Европейска икономическа интеграция
Бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз : [Учебник за студентите на УНСС] (2011)
Светла Бонева

Чети онлайн

B 78014
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Членството на България в ЕС : Седем години по-късно
Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., УНСС, Голяма конферентна зала (2015)

Чети онлайн

У 1475
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Европейски фондове и проекти
Ръководство за семинарни упражнения [за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Иван Желев Иванов; Севдалина Христова

Чети онлайн

B 76573 (1)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1
Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. (2018)
Т. 1
Людмил Найденов

Чети онлайн

B 74758
Каталог "Книги"
Европейска икономическа интеграция
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2014)
Георги Маринов Георгиев

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Фактори за развитие на крайградските зони (на примера на гр. Варна)
(2022)
Анна Господинова; Стоян Стоянов

Чети онлайн

ПВ 2243
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Integrating crisis management mechanisms in European cohesion policy
(2022)
Mariyana Pavlova-Banova; et al.