Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1814 резултата
У 1543
Каталог "Книги"
Количествени методи в търговията
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Данчо Данчев; Михал Стоянов

Чети онлайн

У 1302
Каталог "Книги"
Количествени методи в управлението
Ръководство [за студентите на ИУ - Варна] (2012)
Бойко Атанасов

Чети онлайн

У 1543
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Количествени методи в търговията
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Данчо Данчев; Михал Стоянов
CDR 256
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Значение на фундаменталната подготовка по математика при изучаване на количествени методи в логистиката
[Електронен ресурс] (2022)
Танка Милкова
У 1300
Каталог "Книги"
Количествени методи в управлението
Учебник за студентите на ИУ - Варна (2012)
Бойко Атанасов; Росен Николаев; Радан Мирянов

Чети онлайн

У 1251
Каталог "Книги" | Учебник
Количествени методи в логистиката
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Бойко Атанасов; Танка Милкова

Чети онлайн

У 1293
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Количествени методи в логистиката
Ръководство [за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Бойко Атанасов; Танка Милкова

Чети онлайн

У 890
Каталог "Книги" | Учебник
Количествени методи в управлението
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2000)
Дочо Дочев; Бойко Атанасов

Чети онлайн

У 893
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Количествени методи в управлението
Ръководство за решаване на задачи (2000)
Бойко Атанасов

Чети онлайн

B 70527
Каталог "Книги" | Книга
Количествени методи в управлението
(2006)
Милка Бакърджиева
B 70988
Каталог "Книги" | Книга
Количествени методи и модели
[ Учебник за студенти ] (2006)
Недка Иванова
C 7201
Каталог "Книги"
Количествени методи и модели
Учебник за дистанционно обучение : [ За студентите от УНСС] (2012)
Веселка Павлова; Венелин Бошнаков
У 1302
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебно пособие
Количествени методи в управлението
Ръководство [за студентите от ИУ - Варна] (2012)
Бойко Атанасов; Росен Николаев; Веселин Бошнаков; Радан Мирянов
У 1300
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Количествени методи в управлението
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2012)
Бойко Атанасов; Росен Николаев; Радан Мирянов
У 1251
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Количествени методи в логистиката
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2011)
Бойко Атанасов; Танка Милкова
У 1293
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Количествени методи в логистиката
Ръководство [за студентите от ИУ - Варна] (2011)
Бойко Атанасов; Танка Милкова
B 63122(1)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Количествени методи в управление на бизнеса
Ч. 1. Методи на линейното програмиране. Методи на нелинейното програмиране. Методи на динамичното програмиране (1994)
Бойко Атанасов
B 63122 (2)
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Количествени методи в управление на бизнеса
Ч. 2. Статистически методи. Мрежово планиране и управление. Елементи от теория на опашките и теория на игрите. Модели за управление на запасите (1994)
Бойко Атанасов
B 70672
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Количествени методи в управлението
[За студентите на СА - Свищов] (2001)
Милка Бакърджиева