Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 5597 резултата
C 7017
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Инвестиции, финансови ограничения и парични потоци на фирмите
(2013)
Димитър Рафаилов
C 7274
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Преките чуждестранни инвестиции в България - преди и след глобалната финансова криза
(2015)
Силвия Трифонова
C 6728
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Увереност и доверие - значението им за личните инвестиции
(2009)
Йордан Йорданов
C 6728
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Право на собственост и инвестиции
Изводи от глобалната финансова криза (2009)
Димитър Рафаилов
ПС 965
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
МФИ " Банки Инвестиции Пари 2009 "
Решенията за Българя в условията на глобална криза (2009)
Иван Димитров
B 73353
Каталог "Книги" | Учебник
Инвестиции и инвестиционный анализ
Учебник [для высш. проф. образования по курсу Инвестиции] (2010)
Ю. Корчагин; И. Маличенко
B 63883
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Иновации, инвестиции и производствено преструктуриране
(1994)
Диана Карастатева

Чети онлайн

B 74417
Каталог "Книги" | Учебник
Инвестиции
[Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Величко Адамов; Стоян Проданов
B 75140
Каталог "Книги"
Инвестиции
Учебное пособие (2012)
Ю. Мишин
B 77537
Каталог "Книги" | Монография
Инвестиции и инвестиционни решения
Методико-приложни аспекти : [Монография] (2020)
Стоян Проданов
B 72774
Каталог "Книги" | Учебник
Инвестиции
Теория и практика на фин. инструменти и пазари : [Учебник за ВУЗ] (2010)
Стефан Петранов
C 7633
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Инвестиции в бъдещето - 2019
Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, Варна : Сборник доклади, 03 - 04 октомври 2019 г. (2019)

Чети онлайн

B 72535
Каталог "Книги" | Учебник
Инвестиции
[Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов] (2009)
Величко Адамов; Стоян Проданов
B 72537
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиции
Метод. ръководство [за студентите на СА - Свищов] (2009)
Марин Маринов
B 73558
Каталог "Книги" | Книга
Ръководство по инвестиции
Въпроси и задачи за дискусия (2011)
Стефан Петранов; Васил Караиванов
B 74856
Каталог "Книги"
Инвестиции
Методическо ръководство [за студентите на СА Ценов-Свищов] (2014)
Марин Маринов; Цветан Павлов
B 72044
Каталог "Книги"
Инвестиции
Учебник для вузов (2007)
Уильям Шарп; Гордон Александер; Джеффри Бэйли
B 70816
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиции
Источники и методы финансирования (2006)
А. Ивасенко; Я. Никонова