Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 3883 резултата
ПС 1038
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Динамика на основните икономически показатели в сектор "Строителство" в България за периода 2009-2013
(2015)
Николинка Игнатова
У 155
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Икономически ефекти върху домакинствата в България в условията на Covid 19
(2021)
Ваня Стоянова

Чети онлайн

У 1699
Каталог "Книги" | Учебник
Икономически анализ на международните компании
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2024)
Недялка Александрова
B 76875
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Показатели за ефективност на търговските процеси = Key performance indicators of trade processes
(2018)
Бисер Кътев

Чети онлайн

B 76783
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Икономически и социални аспекти на здравословните и безопасни условия на труд
(2018)
Павлина Иванова

Чети онлайн

ПС 988
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Показатели количественного управления логистическом сервисом
(2014)
Е. Абрамова; И. Проценко
B 74502
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Показатели за оценка изпълнението на инвестиционните проекти
(2013)
Ваня Антонова Пандъкова

Чети онлайн

С 378.14\С59