Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 186 резултата
B 75745
Каталог "Книги" | Монография
Влияние на стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз върху българския строителен сектор
На примера на строителни предприятия от Североизточния и Югоизточния район : [Монографично изследване] (2015)
Катя Антонова

Чети онлайн

C 7622
Каталог "Книги" | Книга
ЕС през 2018 г.
Общ доклад за дейността на Европейския съюз (2019)

Чети онлайн

B 78014
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Членството на България в ЕС : Седем години по-късно
Единадесета юбилейна международна научна конференция 3 октомври 2014 г., УНСС, Голяма конферентна зала (2015)

Чети онлайн

C 7494
Каталог "Книги" | Книга
ЕС & Аз
(2017)

Чети онлайн

B 76908
Каталог "Книги" | Книга
Европейският съвет и съветът
Домът на държавите членки (2018)

Чети онлайн

C 7495
Каталог "Книги" | Доклад
Състояние на съюза - 2017 г.
Реч за състоянието на съюза през 2017 г. (2017)
Жан-Клод Юнкер

Чети онлайн

C 7493
Каталог "Книги" | Книга
Европа в 12 урока
(2017)
Паскал Фонтен

Чети онлайн

B 76584 (2)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба : Том 2
Сборник доклади от юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС : В 2 т. (2017)
Т. 2 Публично право.Икономика
C 5973
Каталог "Книги" | Книга
Европа
Младежко познавателно списание (2013)

Чети онлайн

B 78174
Каталог "Книги" | Монография
Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната
Колективна монография на катедра "Информатика" [на Софийския университет "Св. Климент Охридски"] (2022)
Димитър Златинов

Чети онлайн

CDR 213
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на специалност "Недвижими имоти и инвестиции" (2020)
Тодор Райчев

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Възможности за оползотворяване на странични животински продукти
(2018)
Ваня Живкова Иванова; Денка Златева

Чети онлайн

B 76013
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция - ноември 2016 г. (2016)
Божидар Чапаров

Чети онлайн

У 1458
Каталог "Книги" | Монография
Либерализация на електроенергийния пазар
Световният опит и практиката на Република България (2015)
Снежина Райнова-Георгиева

Чети онлайн

B 75598 (1)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция : Т. 1 - (2015)
Т. 1
Веселин Хаджиев

Чети онлайн

B 78014
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Пазарна конкурентноспособност и иновационни стратегии в туризма
(2015)
Братой Копринаров

Чети онлайн