Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 64 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 368.4
B 65757
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
Организационно-управл. аспекти (1998)
Нено Павлов
B 65936
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване - януари [19]98
Нормативни актове. Прил. коментар. Указания на НОИ (1998)
Николай Николов
B 66664
Каталог "Книги" | Книга
Теория на социалното осигуряване
(1998)
Здравко Георгиев
C 4903
Каталог "Книги" | Книга
Design of Social Funds
Participation, Demand Orientation, a. Local Organizational Capacity (1997)
Deepa Narayan; Katrinka Ebbe
B 65627
Каталог "Книги" | Книга
СОЦИАЛНО осигуряване
Януари [19]97 : Нормат. актове. Приложен коментар. Указания. Разяснения (1997)
Николай Николов
B 64641
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
Сб. нормативни актове, указания, коментар (1996)
Иван Илчев
B 63987
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
[Наръчник] (1995)
Бистра Стойчева
B 67177
Каталог "Книги" | Книга
Наръчник по пенсионно осигуряване
(1995)
Митьо Кисьов
С 368.4\I68
Каталог "Книги" | Справочно издание
INSURANCE Statistics Yearbook 1989 - 1996
(1998)
B 63950
Каталог "Книги" | Книга
Механизмы защиты социальной сферы
[Изследване] (1992)
Григорий Пирогов
A 4992
Каталог "Книги" | Книга
La securite sociale
(1989)
Georges Dorion; Andre Guionnet
B 78111
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване 2023 година
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване. Парични обезщетения и помощи, изплащани от ДОО. Условия за придобиване право на пенсия през 2023 г. Проблемни въпроси от практиката на медицинската експертиза на работоспособността (2023)
Ивайло Иванов
B 77709
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване 2021 година
Книга-годишник (2021)
Ивайло Иванов
B 77449
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване 2020 година
Актуална нормативна уредба. Важни указания. Приложни коментари и разяснения. Въпроси и отговори. Полезна справочна информация. (2020)
Ивайло Иванов
B 76747
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
2018 г. : Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване. Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност (2018)
Ивайло Иванов
B 76324
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
2017 г. : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност (2017)
Бисер Петков
B 75789
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
2016 г. : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Прилагане на европейските регламенти и двустранните международни договори в областта на социалната сигурност (2016)
Бисер Петков
B 71011
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
2007 : Последни промени. Социално самоосигуряване ... (2007)
Стоян Гичев
B 71598
Каталог "Книги" | Книга
Координиране на схемите за социално осигуряване в Европейския съюз
Европ. социално-осигурително законодателство : Експертен коментар. Примери. Формуляри (2007)
Ася Инджова; Благой Иванов
B 71612
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно-осигурителен процес
Коментар ДОПК : ДОПК (2007)
Ганета Минкова; Милан Петров