Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 64 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 368.4
B 70226
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни схеми
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2005)
Нено Павлов
C 7051
Каталог "Книги" | Учебник
Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове
Теория и практика : [Учебник за студентите на ВУЗФ] (2010)
Иванка Данева
B 69156
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
2004 : Последни промени : Разяснения, примери ... (2004)
Стоян Гичев
B 69160
Каталог "Книги" | Книга
Осигурявам себе си и моите работници
(2004)
Аспасия Петкова
B 69864
Каталог "Книги" | Учебник
Теория на социалното осигуряване
[Учебник за студентите от СА - Свищов] (2004)
Здравко Георгиев; Пламен Йорданов
B 68767
Каталог "Книги" | Книга
НОВИЯТ кодекс за социално осигуряване
Наръчник за прилагане (2003)
Анастасия Петкова
B 68216
Каталог "Книги" | Учебник
Социално осигуряване
Анализ, контрол и отчетност на осигурит. отношения : [Учебник за студентите на СА - Свищов] (2002)
Данаил Врачовски; Пламен Йорданов
B 68395
Каталог "Книги" | Книга
СОЦИАЛНО осигуряване 2002 година
(2002)
Йордан Христосков
B 66923
Каталог "Книги" | Книга
СОЦИАЛНО осигуряване
2001 : Задължително общ. осигуряване : Доп. пенсионно осигуряване (2001)
Йордан Христосков
B 68284
Каталог "Книги" | Учебник
Социално осигуряване
[Учебник за ВУЗ] (2001)
Гочо Гочев; Богомил Манов
B 68504
Каталог "Книги" | Книга
Социалноосигурителни отношения
(2001)
Христо Христов; Светлинка Христова
B 66440
Каталог "Книги" | Книга
СОЦИАЛНО осигуряване
2000 г : Кодекс за задължително общ. осигуряване. Подзаконови нормативни актове... (2000)
Николай Николов
B 67203
Каталог "Книги" | Книга
Здравноосигурителни вноски
2000 г. : Практ. наръчник по данъчно облагане и счетоводство (2000)
Иван Карановски
B 66006
Каталог "Книги" | Книга
СОЦИАЛНО осигуряване във фирмите
Промените през 1999 г. : Разяснения : Примери (1999)
B 66009
Каталог "Книги" | Книга
Промените в държавното обществено осигуряване от 1 януари 1999 г
Методол. коментар (1999)
Иван Карановски
B 66101
Каталог "Книги" | Книга
Държавното обществено осигуряване
Коментар. Официална практика. Счетоводно отчитане (1999)
Иван Карановски
B 66263
Каталог "Книги" | Книга
Вноските за здравното осигуряване
Пълен коментар. Нормативна уредба. Указания (1999)
Иван Карановски
B 66264
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни системи и фондове в България
(1999)
Лалко Дулевски; Любомир Стефанов
B 69044
Каталог "Книги" | Книга
Счетоводство и осигуровки в малката фирма
Практ. наръчник по едностр. счетоводство. Осигуряване на едноличен търговец (2004)
Стоян Гичев
B 65431
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
Пълен коментар и нормативна уредба (1998)
Иван Карановски