Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 129 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.13
B 76417
Каталог "Книги" | Книга
Комуникационна политика на фирмата
(2008)
Велко Аврамов
У 982
Каталог "Книги" | Монография
Проблеми на конкурентното позициониране в търговията
(2002)
Николинка Сълова; Цветнен Цветков; Виолета Димитрова; Христо Трайков

Чети онлайн

У 968
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация
Сб. докл. от науч. конф. на младите науч. работници., 1 юни 2001, Варна (2002)
Атанас Атанасов

Чети онлайн

B 67697
Каталог "Книги" | Книга
Пазарът като спонтанен ред
Приносът на Ф. А. Хайек (2002)
Стефка Коева
B 67778
B 67107
Каталог "Книги" | Книга
Commodity Market Reforms
Lessons of Two Decades (2001)
Takamasa Akiyama
B 67183
Каталог "Книги" | Книга
HOST Country Operational Measures
(2001)
B 67184
Каталог "Книги" | Книга
PORTEE et definition
Coll. de doc. thematiques... (2001)
C 5575
Каталог "Книги" | Книга
Anti-Dumping and Countervailing Procedures - Use or Abuse?
Implications for Developing Countries (2001)
Inge Neufeld
C 5596
Каталог "Книги" | Книга
Building Institutions for Markets
(2001)
B 67613
Каталог "Книги" | Учебник
Пазарни проучвания
Учебник за дистанционно обучение (2001)
Петър Банчев
B 72453
Каталог "Книги" | Книга
Der Herkunftslander fur Sektgrundwende
Eine empirische Untersuchung unter Verwendung kompositioneller u. dekompositioneller Methoden (2006)
Simone Muller
B 76397
Каталог "Книги" | Книга
Малките данни
Дребните детайли, които разкриват мащабни тенденции (2016)
Мартин Линдстрьом
B 75824
Каталог "Книги" | Книга
Nonlinear Dynamics for Marketing Decisions
Pt. 1. Dynamics of Global Brands Values: Concepts and Models (2015)
Bistra Vassileva

Чети онлайн

B 67025
Каталог "Книги" | Книга
Ограничаване на конкуренцията
Забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 9 от закона за защита на конкуренцията (2000)
Методи Марков
B 70303
Каталог "Книги" | Книга
Защита на конкуренцията. Държавни помощи
Коментар : Нормат. уредба (2005)
Димитър Кюмюрджиев; Петьо Славов
B 75860
Каталог "Книги" | Книга
Marketing Communications
(2015)
Lynne Eagle; et al.
B 69861
Каталог "Книги" | Учебник
Експортен маркетингов мениджмънт
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2004)
Атанас Дамянов
C 5523
Каталог "Книги" | Книга
PRINCIPLES of Marketing
(1999)
Philip Kotler; et al.