Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 313 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.71
C 6014
Каталог "Книги" | Книга
The Indonesian Bank Crisis and Restructuring
Research Papers for the Intergovern. Group of Twenty-Four on Intern. Monetary Affairs (2003)
Mari Pangestu
B 68938
Каталог "Книги" | Книга
Черно на бяло в[ъв в-к] БАНКЕРЬ
[Изследване по сл. 10 год. на в-к Банкерь] (2003)
Илко Пенков
B 69018
C 6024
Каталог "Книги" | Книга
World Bank Group Directory
Nov. 2003 (2003)
B 69413
Каталог "Книги" | Книга
Мрежата за финансовата сигурност
С акцент върху банковата система и гарантирането на депозитите в България (2003)
Милети Младенов
B 69747
Каталог "Книги" | Книга
Международный банковский бизнес
Учебник [для вузов] (2003)
Ю. Макогон; Е. Булатова
С 336.71\W83
Каталог "Книги" | Книга
World Bank Group Directory
Nov. 2002 (2002)
C 5686
Каталог "Книги" | Книга
Managing the Real and Fiscal Effects of Banking Crises
(2002)
Daniela Klingebiel
B 67646
Каталог "Книги" | Книга
Корпоративен имидж на търговските банки (1996 - 1997 г.)
(2002)
Мирослав Неделчев
B 67704
Каталог "Книги" | Книга
Международно банково дело - правни аспекти
Междунар. акредитив. Издаване на електронни пари. Междунар. банки за развитие (2002)
Росен Грозев
B 68428
Каталог "Книги" | Книга
Банковские системы развитых стран
[Для студентов ВУЗ] (2002)
Г. Щербакова
B 67009
Каталог "Книги" | Монография
Банкови системи
[Изследване] (2001)
Любомир Георгиев

Чети онлайн

С 336.71\W83
Каталог "Книги" | Книга
World Bank Group Directory
(2001)
B 66993
Каталог "Книги" | Книга
Надзор на консолидирана основа
(2001)
Маргарита Пранджева
B 67653
Каталог "Книги" | Книга
Зарубежные банковские системы
(2001)
В. Масленников
B 68258
Каталог "Книги" | Книга
Банката
Полит. роман : Кн. 2-3 (2001-2002)
Кн. 2. Доверителни сделки
Николай Орешаров
B 68258
Каталог "Книги" | Книга
Банката
Полит. роман : Кн. 2-3 (2001-2002)
Кн. 3. Фалит
Николай Орешаров
B 70524
Каталог "Книги" | Книга
Методика за разработване на дипломна работа по банково счетоводство
За Магистърска програма "Счетоводство и одит в банките" (2006)
Васил Меразчиев
C 6350
Каталог "Книги" | Книга
IEG Review of World Bank Assistance for Financial Sector Reform
(2006)
B 66393
Каталог "Книги" | Книга
The World Bank Inspection Panel
In Practice (2000)
Ibrahim Shihata