Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 313 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.71
B 65888
Каталог "Книги" | Книга
Банково счетоводство
[Учебник] (1998)
Васил Меразчиев; Георги Баташки
B 71803
Каталог "Книги" | Книга
Банково счетоводство
За учениците от средните икон. у-ща, спец. Банково счетоводство (1997)
Георги Баташки; Живка Михайлова
B 61278
Каталог "Книги" | Монография
Комисионни и консигнационни сделки - бизнес без капитал
[Изследване] (1991)
Филип Тодоров
B 61005
Каталог "Книги" | Книга
Мировая валютная система капитализма
Моногр. (1990)
В. Кузнецов
B 61800
Каталог "Книги" | Учебник
Introduction to Accounting for the Banking Certificate
[Учебник] (1990)
H. Mellet; J. Edwards
B 60125
Каталог "Книги" | Книга
Заемният капитал
[Изследване] (1989)
Венцеслав Димитров
B 59709
Каталог "Книги" | Книга
Методическо пособие по финанси, кредит и застраховане
[За студентите от ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов] (1989)
Румяна Лилова; Васил Захариев; Мариана Асенова
B 59204
Каталог "Книги" | Книга
Электронная система денежных расчетов
[ Изследване ] (1988)
А. Липис; Т. Маршалл; Я. Линкер; Я. Паппэ
B 58974
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Сборник от задачи по финанси на производствената и извънпроизводствената сфера
[ За студентите от ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов ] (1988)
Вл. Костова
B 58002
Каталог "Книги" | Книга
Финансирование работ по развитию науки и техники
Практ. руководство (1987)
В. Гончаров; И. Бузыко; В. Евстигнеев
B 57994
Каталог "Книги" | Книга
Финансы и хозрасчет в НИИ и КБ
Моногр. (1987)
В. Логачев
B 56869
Каталог "Книги" | Монография
Банки, биржи, валюты современного капитализма
Моногр (1986)
Э. Роде
B 57586
Каталог "Книги" | Книга
Роль банков в усилении господства финансового капитала
[ Моногр. ] (1985)
В. Щербаков
B 55581
Каталог "Книги" | Книга
Международны рынок ссудных капиталов
Моногр (1985)
Вячеслав Шенаев
B 55586
Каталог "Книги" | Книга
США
[ Изследване ] (1985)
В. Мусатов
B 54578
Каталог "Книги" | Книга
Мвждународное валютное право
[ Моногр. ] (1984)
Аркадий Альтшулер
B 54503
Каталог "Книги" | Книга
Роль кредита в стимулировании экономии материальных ресурсов
[ Моногр. ] (1984)
Ината Мамонова
B 53973
Каталог "Книги" | Книга
Les banques multinationales
De la multinationalisation des banques au systeme bancaire transnational (1983)
Pierre-Bruno Ruffini
B 52547
Каталог "Книги" | Книга
Актуальные проблемы международных валютно - кредитных отношений
Науч. труды : [Материалы конф. произведенной в МФИ в 1981 г.] (1982)
Л. Красавиной; В. Мотылева