Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 164 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.6
B 72045
Каталог "Книги" | Книга
Оценка стоимости технологий
Проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок (2007)
Ф. Боер
B 74211
Каталог "Книги"
Финансирование инновационной деятельности в строительстве
[Учебное пособие] (2012)
А. Плотников
B 74222
Каталог "Книги" | Монография
Приложение на финансовите показатели при анализ на общото застраховане
Монография (2012)
Людмил Кръстев
B 71569
Каталог "Книги"
Корпоративни финанси
[Учебник за студентите от УНСС] : Ч. 1 - 2 (2007 - 2008)
Ч. 2
Надежда Николова
У 1108, B 70758
Каталог "Книги" | Учебник
Корпоративни финанси
[За студентите на ИУ - Варна] (2006)
Стефан Вачков

Чети онлайн

У 1317
Каталог "Книги"
Финанси на строителните предприятия
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Пламен Илиев; Иван Йовчев

Чети онлайн

B 70851
Каталог "Книги" | Книга
Корпоративни финанси
Кратък курс (2006)
Георги Петров
B 71822
Каталог "Книги" | Учебник
Финанси на фирмата
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2006)
Величко Адамов
B 76221
Каталог "Книги"
Финанси на фирмата
Методическо ръководство (2006)
Величко Адамов; Васил Захариев
B 70240
Каталог "Книги" | Книга
Финанси на фирмата
Уч. помагало [за студентите на ИУ - Варна] (2005)
Емилия Спасова; Данчо Петров; Димитър Рафаилов

Чети онлайн

B 70164
Каталог "Книги" | Книга
Enterprise Size, Financing Patterns, and Credit Constraints in Brazil
Analysis of Data from the Investment Climate Assessment Survey (2005)
Anjali Kumar; Manuela Francisco
B 70286
Каталог "Книги" | Книга
Microfinance in Russia
Broadenning Access to Finance for Micro a. Small Entrepreneurs (2005)
Sylvie Bossoutrot
B 71281
Каталог "Книги" | Книга
Unternehmensbewertung
Case by case (2005)
Michael Hommel; Inga Braun
B 71746
Каталог "Книги" | Книга
Финансово управление на интелектуалната собственост
[Учебник за студентите на УНСС] : Ч. 1 (2008 -)
Ч. 1
Фани Колева
C 6611
Каталог "Книги"
Стратегическая оценка компаний
Практ. руководство (2003)
Алан Грегори
B 72846
Каталог "Книги" | Книга
Управление на капиталите във фирмата
(2003)
Величко Адамов
B 74591
Каталог "Книги" | Учебник
Финанси на предприятието
[Учебник за студентите на РУ] (2003)
Коста Пергелов
У 1016
Каталог "Книги"
Финанси
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2002)
Цветан Коцев

Чети онлайн

C 6493
Каталог "Книги" | Книга
Review of Risk Mitigation Instruments for Infrastructure Financing and Recent Trends and Developments
(2007)
Tomoko Matsukawa; Odo Habeck
B 67505
Каталог "Книги" | Книга
The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions
(2002)
Jeffrey Carmichael