Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 164 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.6
B 73814
Каталог "Книги" | Учебник
Оперативен финансов мениджмънт
[Учебник] (2010)
Валентин Милинов; Петя Василева; Антон Павлов
C 7044
Каталог "Книги"
Корпоративни финанси
[Учебно помагало за студентите на ВУЗФ] (2010)
Станислав Димитров
C 6707
Каталог "Книги" | Книга
Policy Options and Unstruments for Financing Innovation
A Practical Guide to Early-Stage Financing (2009)
B 72624
Каталог "Книги" | Книга
Курс финансового менеджмента
Учебник для вузов (2009)
В. Ковалев
B 72676
Каталог "Книги" | Книга
Финансов анализ
(2009)
Димитър Дончев
B 73140
Каталог "Книги" | Книга
Финансовый мониторинг
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : [Уч. пособие] (2009)
М. Прошунин
B 75107
Каталог "Книги"
Финанси на осигурителнте дружества
[Учебник за студентите от НБУ] (2014)
Иванка Данева
B 72100
Каталог "Книги" | Учебник
Финансов мениджмънт
Кратък курс : [Учебник за студентите на УНСС] (2008)
Димитър Ненков

Чети онлайн

A 5254
Каталог "Книги" | Книга
Финанси за мениджъри
Експертни отговори на ежедневни предизвикателства (2008)
B 72118
Каталог "Книги" | Учебник
Корпоративни финанси
Финанси на малката и средната фирма : [Учебник за ВУЗ] (2008)
Йосиф Аврамов
B 72509
Каталог "Книги" | Монография
Корпоративно финансиране и корпоративен растеж
[Моногр.] (2008)
Надежда Николова
B 72598
Каталог "Книги" | Учебник
Корпоративные финансы
[Учебник для вузов] (2008)
В. Бочаров
B 72937
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Корпоративни финанси
Уч. помагало (2007)
Емилия Спасова

Чети онлайн

B 70974
Каталог "Книги" | Учебник
Финансов анализ на дейността на фирмата
[Учебник за ВУЗ] (2007)
Сава Савов
B 71161
Каталог "Книги" | Учебник
Финансы организаций (предприятий)
Учебник для вузов (2007)
А. Гаврилова; А. Попов
B 71445
Каталог "Книги" | Книга
Structured Finance in Latin America
Channeling Pension Funds to Housing, Infrastructure a. Small Businesses (2007)
Hela Cheikhrouhou; et al.
B 71467
Каталог "Книги" | Книга
Expanding Access to Finance
Good Practice a. Policie for Micro, Small, a. Medium Entreprises (2007)
Mohini Malhotra; et al.
B 71569
Каталог "Книги" | Учебник
Корпоративни финанси
[Учебник за студентите от УНСС] : Ч. 1 - 2 (2007 - 2008)
Ч. 1
Надежда Николова
B 70984
Каталог "Книги" | Книга
Корпоративни финанси
Ч. 1-2 (2007)
Ч. 2
Надежда Николова
C 6575
Каталог "Книги" | Книга
Financing Innovative Development
Comparative Rev. of the Experiences of UNECE Countries in Early-Stage Financing (2007)