Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 164 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.6
B 73847
Каталог "Книги"
Финансовая политика фирмы
[Уч. пособие] (2012)
Л. Кириллова
B 73911
Каталог "Книги" | Книга
Управление на капиталите на фирмата
(2012)
Величко Адамов
B 73913
Каталог "Книги" | Книга
Management of capital of the firm
(2012)
Velichko Adamov
B 74069
Каталог "Книги" | Учебник
Техники за проектно финансиране
[Учебник за дистанционно обучение] (2012)
Андрей Захариев
B 74221
Каталог "Книги" | Книга
Управление на капиталите във фирмата
(2012)
Величко Адамов
B 74223
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Сборник с научно-приложни изследвания по управление на капиталите във фирмата - 2012
Научна сесия : [Т. 2.] (2012)
B 74263
Каталог "Книги"
Финанси на фирмата
Учебник [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2012)
Величко Адамов
C 6987
Каталог "Книги" | Учебник
Fundamentals of Corporate Finance
Global Edition : [Textbook] (2012)
Jonathan Berk; Peter DeMarzo; Jarrad Harford
B 74522
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Корпоративный финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования корпоративных финансов : Учебно-практическое пособие (2012)
Михаил Лимитовский
B 74746
Каталог "Книги"
Корпоративни финанси
Кратък курс : [Учебник за ВУЗ] (2012)
Георги Петров
B 75228
Каталог "Книги"
Финансы организаций : Менеджмент и анализ
Учебное пособие (2012)
Н. Клишевич
B 73578
Каталог "Книги"
Решения в корпоративните финанси
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Стефан Вачков

Чети онлайн

B 74803
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Корпоративни финанси
[Учебно помагало за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Емилия Спасова Янакиева

Чети онлайн

B 73364
Каталог "Книги" | Книга
Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности
Методологические аспекты (2011)
Глафира Савицкая
CDR 170
Каталог "Книги" | Книга
Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси
Сборник студии и статии (по научноизследователски проект 2014 г.) (2015)
Мария Павлова

Чети онлайн

B 72916
Каталог "Книги" | Книга
Принципи на корпоративните финанси
(2010)
Надежда Николова

Чети онлайн

B 73070
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Корпоративните финанси в България - днес и утре
Сб. с докл. от научно-практ. конф., НБУ, 28 - 29 септември 2009г., София (2010)
Виолета Касърова
B 73185
Каталог "Книги" | Книга
Финансовият анализ в контролинга на фасилити и пропърти фирмите
Избрани теми (2010)
Марин Гълъбов