Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 314 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 70593
Каталог "Книги" | Книга
Легални данъчни хитрости
Някои начини за по-малки данъци и осигуровки : Практ. наръчник (2006)
Стоян Гичев
B 71030
Каталог "Книги" | Учебник
Данъчно-осигурителен контрол
Метод. и правни аспекти [ Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов ] (2006)
Емилиян Тананеев; Пепа Стойкова
B 70126
Каталог "Книги" | Книга
Корпоративен данък
(2005)
Димитър Михайлов
CDR 58
Каталог "Книги"
ДДС в България
[Осн. принципи на ДДС : Акт. към 1 юли 2005] : Мултимедиен диск (2005)
B 78016
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Данъчен калкулатор
[Учебно помагало за студентите от ИУ - Варна] (2005)
Стоян Киров
B 68479
Каталог "Книги"
Данъчна практика
[Уч. помагало за студентите от ИУ - Варна] (2004)
Стоян Киров

Чети онлайн

B 72281
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане на разходите и приходите на фирмите
(2009)
Цветан Станкулов
B 68800
Каталог "Книги" | Книга
Корпоративен данък 2004
Особености, пробл., решения (2004)
Цветан Станкулов
B 69033
Каталог "Книги" | Книга
ДАНЪЧНИ закони
В сила от 1 януари 2004 г. : С посочена предишна ред. на изм. чл. (2004)
Антоанета Тодорова
B 69118
Каталог "Книги" | Книга
Tax Expenditures - Shedding Light on Government Spending trough the Tax System
Lessons from Developed a. Transition Economies (2004)
Hana Brixi; Hana Brixi; Christian Valenduc; Zhicheng Swift
B 69154
Каталог "Книги" | Книга
Облагане доходите на физическите лица
2004 : Облагане с патентен данък : Данък доход за възнагражденията... : Облагане доходите на собствениците : Данък доход за наемите (2004)
Стоян Гичев
C 5881
Каталог "Книги" | Книга
INSTITUTIONAL Elements of Tax Design and Reform
(2003)
John McLaren
A 5192
Каталог "Книги" | Книга
Данъчни закони
2002 : С всички изм. и доп. към ДВ, бр. 2 от 8 ян. 2002 г. (2002)
Петя Димова
B 67377
Каталог "Книги" | Книга
Преки данъци
(2002)
Александър Колчев; Веска Димитрова; Аксения Монова
B 67793
Каталог "Книги" | Книга
Косвени данъци
(2002)
У 944, B 68026
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Практикум по определяне на данъчни, митнически и осигурителни задължения
[Уч. помагало за студентите на ИУ - Варна] (2001)
Стоян Киров

Чети онлайн

A 5179
Каталог "Книги" | Книга
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
Посл. изм. ДВ, бр. 102 от 15 дек. 2000г.; Правилник за прилагане на ЗДДС : Посл. изм.,ДВ,бр.15 от 16 февр. 2001. В сила от 1 ян. 2001 г (2001)
A 5180
Каталог "Книги" | Книга
ДАНЪЧНИ закони 2001
С всички изм. и доп. : Посл. изм., ДВ, бр. 6 от 19 ян. 2001г (2001)
B 67012
Каталог "Книги" | Книга
Актуални данъчни проблеми
Коментар (2001)
Илия Николов