Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 316 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 71244
Каталог "Книги" | Книга
Методическо ръководство по данъци и финансова администрация
[ За студентите на СА-Свищов ] (2007)
Валери Ненков
B 71515
Каталог "Книги" | Книга
Техника на данъчното облагане
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2007)
Величко Адамов; Валери Ненков; Валентин Милинов
B 77902
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане 2022
Коментар : ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА, ЗДЗП (2022)
Йордан Владов
C 6453
Каталог "Книги" | Книга
Данъчна политика и администрация
Теория и практика : [Учебник за студентите на СУ ] (2006)
Константин Пашев

Чети онлайн

B 77648
Каталог "Книги" | Книга
Данъци 2021
2 08 С04 (2021)
B 70593
Каталог "Книги" | Книга
Легални данъчни хитрости
Някои начини за по-малки данъци и осигуровки : Практ. наръчник (2006)
Стоян Гичев
B 71030
Каталог "Книги" | Учебник
Данъчно-осигурителен контрол
Метод. и правни аспекти [ Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов ] (2006)
Емилиян Тананеев; Пепа Стойкова
B 77530
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2021 година
Книга-годишник (2021)
Анета Георгиева
B 78016
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Данъчен калкулатор
[Учебно помагало за студентите от ИУ - Варна] (2005)
Стоян Киров

Чети онлайн

B 70126
Каталог "Книги" | Книга
Корпоративен данък
(2005)
Димитър Михайлов
CDR 58
Каталог "Книги"
ДДС в България
[Осн. принципи на ДДС : Акт. към 1 юли 2005] : Мултимедиен диск (2005)
B 77284
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане 2020
Коментар : ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗВНАУА, ЗДЗП (2020)
Димитър Гочев
B 77529
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година
Данъчна рамка на финансовата година. Годишен финансов отчет : Приложни коментари. Указания на НАП. Експертни решения (2020)
Велин Филипов
B 77645
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2020 година
Актуализираните текстове на данъчните закони. Новото в данъчната рамка за годината. Имате въпрос или проблем - вижте решенията (2020)
Анета Георгиева
B 68479
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Данъчна практика
[Уч. помагало за студентите от ИУ - Варна] (2004)
Стоян Киров

Чети онлайн

B 72281
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане на разходите и приходите на фирмите
(2009)
Цветан Станкулов
B 68800
Каталог "Книги" | Книга
Корпоративен данък 2004
Особености, пробл., решения (2004)
Цветан Станкулов
B 69033
Каталог "Книги" | Книга
ДАНЪЧНИ закони
В сила от 1 януари 2004 г. : С посочена предишна ред. на изм. чл. (2004)
Антоанета Тодорова
B 69118
Каталог "Книги" | Книга
Tax Expenditures - Shedding Light on Government Spending trough the Tax System
Lessons from Developed a. Transition Economies (2004)
Hana Brixi; Hana Brixi; Christian Valenduc; Zhicheng Swift
B 69154
Каталог "Книги" | Книга
Облагане доходите на физическите лица
2004 : Облагане с патентен данък : Данък доход за възнагражденията... : Облагане доходите на собствениците : Данък доход за наемите (2004)
Стоян Гичев