Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 316 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 74054
Каталог "Книги" | Учебник
Данъчен и осигурителен контрол
[Учебник за студентите на УНСС] (2012)
Таня Атанасова-Дренска; Румен Бобев
B 74070
Каталог "Книги" | Монография
Изследване на възможностите за ограничаване на проблемите в данъчния контрол
[Монография] (2012)
Емилиян Тананеев
У 1260
Каталог "Книги" | Учебник
Данъчна политика
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Светлана Герчева

Чети онлайн

B 73450
Каталог "Книги" | Книга
Налоговые системы зарубежных стран
Уч. пособие (2011)
Е. Шувалова; В. Климовицкий; А. Пузин
B 74676
Каталог "Книги" | Книга
Research and Experimentation Tax Credit
(2011)
Jacob Mikhail
C 6834
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Данъчно-осигурителната политика
Дефиниции, определения, термини : Учебно помагало (2016)
Константин Писков
B 73171
Каталог "Книги" | Книга
Данъци и данъчно облагане
[Учебник за студентите от НБУ] (2010)
Емил Калчев
B 72301
Каталог "Книги"
Техника на данъчното облагане
Сборник от задачи и тестове [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2009)
Валери Ненков; Валентин Милинов; Бойко Петев
B 72681
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно планиране за бизнеса
Максимум печалба, минимум данъци, мес., тримес. и год. приключване (2009)
У. Стърн; Каръл Британ
B 72682
Каталог "Книги" | Книга
Преобразуване, несъстоятелност и ликвидация
Данъчни и счетоводни проблеми (2009)
Цветан Станкулов; Димитър Радонов
B 78251
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2024 година
Книга-годишник (2024)
Велин Филипов
B 74280
Каталог "Книги" | Монография
Данъци с кауза
Екоданъците срещу замърсяването на околната среда : [Изследване] (2013)
Светлана Герчева

Чети онлайн

B 72270
Каталог "Книги" | Учебник
Данъчен контрол и администрация
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2008)
Емилиян Тананеев; Пепа Стойкова

Чети онлайн

B 71609
Каталог "Книги" | Книга
Плосък данък
Кой какво печели (2008)
B 71823
Каталог "Книги" | Книга
Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки
Някои легални начини за намаляване на облагането (2008)
B 78256
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2023
Книга-годишник : Нови изисквания към декларирането на касови наличности и вземания от определен кръг физ. лица : Разширяване на ограниченията свързани с плащанията в брой : Нови правила относно корекциите на ДДС при несъбираеми вземания... (2023)
Велин Филипов
B 72936
Каталог "Книги" | Книга
Данъчен калкулатор
(2007)
Стоян Киров

Чети онлайн

B 70964
Каталог "Книги" | Книга
Шеста директива на [Е] съвета
77/388/ЕЕС от 17 май 1977 г. : Отн. сближаване на законодателството на страните-членки, уреждащо въпросите на данъка върху оборота - обща система на ДДС : Единна база за облагане (2007)