Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 316 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 62692
Каталог "Книги" | Книга
Price Stability and Public Policy
[Сб. доклади] (1984)
B 69994
Каталог "Книги" | Книга
Отворената икономика
(2004)
Велко Маринов
C 4843
Каталог "Книги" | Книга
Saving across the World
Puzzles a. Policies (1997)
Klaus Schmidt-Hebbel; Luis Serven
B 62239
Каталог "Книги" | Книга
Monetary Policy for a Changing Financial Environment
(1990)
William Haraf; Phillip Cagan
B 62238
Каталог "Книги" | Книга
Monetary Policy for a Volatile Global Economy
(1990)
William Haraf; Thomas Willett
B 59929
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Проектиране и технология на автоматизираната обработка на информацията във финансово-кредитната система
Записки [за студентите от ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов] (1989)
Мойно Мойнов; Алефтина Литвиненко; Павлина Цветанова
B 58980
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Сборник по проектиране и технология на автоматизираната обработка на информацията във финансово-кредитната система
[ Уч. пособие за студентите от ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов ] (1988)
Мойно Мойнов; Павлина Цветанова
B 55939
B 54331
Каталог "Книги" | Книга
Апасионата
Роман за живота на Бетховен (1985)
Алфред Аменда
B 54578
Каталог "Книги" | Книга
Мвждународное валютное право
[ Моногр. ] (1984)
Аркадий Альтшулер
B 52558
Каталог "Книги" | Книга
Бюджет социалистического государства
На примере организации бюджета в СССР (1983)
Гарри Шеховцов
B 51368
Каталог "Книги" | Книга
Факел в ухото
Историята на един живот : 1921-1931 (1983)
Елиас Канети
ВТК 59
Каталог "Книги" | Книга
Репарации и междусъюзни дългове. Български държавни дългове
(1933)
Никола Стояновъ
B 63500
Каталог "Книги" | Книга
Сборник нормативни документи за юридически лица (дружества)
(б.г)
Камелия Ставрева
B 63767
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане на едноличен търговец
Практ. ръководство (б. г)
Камелия Ставрева