Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 31 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2:657
B 65050
Каталог "Книги" | Книга
Легални данъчни трикове
(1995)
Олег Димов
B 65814
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане на юридически лица и еднолични търговци
Нац. одиторски стандарти (1998)
Димитър Радонов
B 61335
Каталог "Книги" | Учебник
Accounting for Income Taxes and Statement of Cash Flows
[Учебник] (1989)
Jay Smith; Fred Skousen
CDR 170
Каталог "Книги" | Книга
Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси
Сборник студии и статии (по научноизследователски проект 2014 г.) (2015)
Мария Павлова

Чети онлайн

B 74174
Каталог "Книги" | Книга
Годишно приключване на 2012
Възлови въпроси, казуси (2012)
Цветан Станкулов
B 71363
Каталог "Книги" | Книга
Облагане приходите и разходите на фирмите
(2007)
Цветан Станкулов
B 70524
Каталог "Книги" | Книга
Методика за разработване на дипломна работа по банково счетоводство
За Магистърска програма "Счетоводство и одит в банките" (2006)
Васил Меразчиев
B 69390
Каталог "Книги" | Книга
Счетоводно отчитане. Данъчно облагане
На юрид. лица с нестоп. цел (2004)
Димитър Радонов; Цветан Станкулов
B 63651
Каталог "Книги" | Книга
Grundlagen der betrieblichen Steuerplanung
Mit STPLAN fur Windows : Buch mit Diskette (1993)
Georg Hauer
B 55939
B 52558
Каталог "Книги" | Книга
Бюджет социалистического государства
На примере организации бюджета в СССР (1983)
Гарри Шеховцов