Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2007 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336
B 74621
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи, 25 - 26. 10. 2013 г., гр. Свищов
Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник доклади (2013)
Т. 3
Величко Адамов
B 75414
Каталог "Книги"
Финансы
[Учебник] (2013)
Зви Боди; Роберт Мертон
B 75449
Каталог "Книги" | Книга
Този път е различно
Осем века финасови безумия (2013)
Кармен Райнхарт; Кенет Рогоф
C 7461
B 78003
Каталог "Книги" | Книга
Хауала
Същност. Типологии за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и пролиферация (2023)
Гергана Йорданова
B 78114
Каталог "Книги" | Монография
Оценка на риска от измами в публичния сектор
Моделиране и практически насоки : [Монография] (2023)
Димитър Динев
B 78120
Каталог "Книги" | Книга
Основи на биткойн и блокчейн
Въведение в криптовалутите и технологията, която ги движи (2023)
Антъни Луис
B 73975
Каталог "Книги" | Книга
Какво идва след парите
Трансформацията на валутата и обществото (2012)
Даниел Пинчбек
B 74146
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение във финансите
[Учебник за студентите на НБУ] (2012)
Ренета Димитрова
B 74231
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020"
Сборник доклади [от] научно-методическа конференция, 9 - 10. 11. 2012 : Т. 1 - 2 (2012)
Т. 1.
Андрей Захариев
B 74231
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020"
Сборник доклади [от] научно-методическа конференция, 9 - 10. 11. 2012 : Т. 1 - 2 (2012)
Т. 2
Андрей Захариев
У 1644
Каталог "Книги" | Монография
Развитие на капиталовия пазар в България: Растеж на грешките или грешки на растежа
[Монография] (2022)
Йордан Йорданов
B 77841
Каталог "Книги" | Книга
Парите, инфлацията и игрите на финансовите пазари
(2022)
Борислав Сретков
B 77956
Каталог "Книги" | Книга
Economic Crises and Financial Contagion
(2022)
Deyan Radev
B 78115
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Икономика на обществения сектор
[Учебно помагало за студентите от УНСС] (2022)
Кристина Стефанова
B 78116
Каталог "Книги" | Книга
Измерване и одитинг на дейността на държавните организации
(2022)
Димитър Динев
B 74371
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение във финансите
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Стефан Вачков

Чети онлайн

B 77843
Каталог "Книги" | Монография
Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България
Колективна монография (2021)
Пламен Орешарски
B 73619
Каталог "Книги" | Книга
Персоналните финанси в България
Теоретични аспекти и емпирични свидетелства : [Моногр.] (2011)
Анелия Радулова