Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 21 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 658.8.012
B 71714
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови изследвания
Методология и организация : [Учебник за студентите на УНСС] (2008)
Симеон Желев

Чети онлайн

У 1015
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Пазарни и маркетингови изследвания
Ръководство за семинарни упражнения [за студентите на ИУ - Варна] (2003)
Юлия Узунова; Бистра Василева

Чети онлайн

B 67893
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Маркетингови изследвания
Кратък курс (2002)
Симеон Желев
B 66746
Каталог "Книги" | Монография
Маркетингови изследвания за маркетингови решения
(2000)
Симеон Желев

Чети онлайн

B 65883
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания
Методол. и организация (1999)
Симеон Желев
B 63796
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания
Методология и организация (1995)
Симеон Желев
B 63791
Каталог "Книги" | Книга
Конкуренция и стратегии
Анализ и избор (1995)
Димитър Стоянов
B 64382
Каталог "Книги" | Книга
Анкетиране
[Изследване] (1994)
Пол Хейг
B 64384
Каталог "Книги" | Книга
Кабинетно проучване
[Изследване] (1994)
Питър Джаксън
B 64381
Каталог "Книги" | Книга
Изготвяне на маркетинговия въпросник
[Изследване] (1993)
Пол Хейг
C 4596
Каталог "Книги" | Книга
Advances in Consumer Research
Vol. XIII (1986)
Richard Lutz
C 4409
Каталог "Книги" | Книга
Basic Marketing Research
(1988)
Gilbert Churchill
B 62321
Каталог "Книги" | Книга
Как да правим маркетингови проучвания
(1993)
Пол Хейг
B 61987
Каталог "Книги" | Книга
Marketing Research
A Text with Cases (1987)
Donald Tull; Del Hawkins
C 4347
Каталог "Книги" | Книга
Markstat
Statistical Analysis for Marketing Research : To Accompany Marketing Research : Measurement and Method (1987)
Peter Laplaca
C 4346
Каталог "Книги" | Книга
Study Guide to Accompany "Marketing Research"
Measurement a. Method (1987)
Peter Kaminski
A 5023
Каталог "Книги" | Книга
L'etude du marche
(1987)
Y. Negro
У 108
Каталог "Книги" | Учебник
Спецкурс по изучаване конюнктурата на пазара и цените
[Учебник - записки за студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1983)
Йордан Ганев; Юрий Прахар

Чети онлайн

B 67860
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг и логистика
Теоретико-прил. измерения (2002)
Неделчо Митев; Михаил Чиприянов
A 5029
Каталог "Книги" | Книга
Distribution
L'analyse des lineaires (1991)
О. Bach