Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1544 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 657
B 78110
Каталог "Книги" | Книга
Счетоводство 2023 година
Нормативен текст и приложен коментар на Закона за счетоводството. Практически разяснения по прилагането на НСС. Преглед на промените в МСФО/МСС, задължителни за прилагане за 2023 г. Казуси от практиката на счетоводителя. Полезна справочна информация (2023)
Антон Свраков
B 77904
Каталог "Книги" | Книга
Счетоводство 2022 година
Приложен коментар на Закона за счетоводството. Практически разяснения по прилагането на НСС и МСС. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна и компенсациите, предоставяни от държавата, за електрическа енергия. (2022)
Антон Свраков
B 78126
Каталог "Книги" | Монография
Contemporary Issues in Accounting. The Accounting Profession
[Monograph] (2022)
Eleonora Stancheva-Todorova
B 77623
Каталог "Книги" | Книга
Счетоводство 2021 година
Коментар на последните промени в Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на помощите и компенсациите, предоставяни от държавата в условията на COVID-19 - Указание на МФ№ УК-1 / 02.03.21 (2021)
Антон Свраков
B 77788
Каталог "Книги" | Учебник
Обща теория на счетоводството
[Учебник за студентите на УНСС] (2021)
Стоян Стоянов; Камелия Савова; Николина Николова
C 7758
Каталог "Книги" | Монография
Конвергенцията в оценяването и отчитането по справедлива стойност
[Монография] (2021)
Калина Кавалджиева
B 77351
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Приносите на счетоводството в икономическата наука
Сборник с доклади от Юбилейна Международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра Счетоводство и анализ (2020)
У 1596
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Теория на счетоводството
Сборник от задачи и тестове [за студентите от ИУ - Варна] (2020)
Фаня Филипова
CDR 225
Каталог "Книги" | Учебник
Теория на счетоводството
[Учебник за студентите от ИУ - Варна : Електронен ресурс] (2020)
Фаня Филипова; Светлозар Стефанов
C 7535
Каталог "Книги" | Книга
International Accounting and Reporting Issues
2018 Review (2019)

Чети онлайн

B 77098
Каталог "Книги" | Книга
Счетоводство 2019 година
Промените в нормативната уредба. Приложни коментари и разяснения. Експертни решения. Новите изсквания в Наредба №Н-18. Справочник на счетоводителя (2019)
Антон Свраков
B 77196
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят
Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 год. от създаването на кат. Счетоводна отчетност при Икономически университет - Варна (2019)

Чети онлайн

B 77250
Каталог "Книги" | Монография
Репутацията като обект на счетоводството
Признаване, оценяване, оповестяване : [Изследване] (2019)
Атанас Атанасов
B 77286
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Счетоводство в публичния сектор
Сборник със задачи и тестове [за студентите от УНСС] (2019)
Даниела Фесчиян
B 77334
Каталог "Книги" | Учебник
Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор
[Учебник за студентите от УНСС] (2019)
Даниела Фесчиян; Камелия Савова
B 77340
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Сборник от казуси по въведение в счетоводството
(2019)
Елеонора Станчева-Тодорова; Илияна Стоянова; Надя Велинова-Соколова
C 7753
Каталог "Книги" | Книга
Advanced Financial Reporting
Subject E2 : Study Text (2019)
B 77785
Каталог "Книги" | Книга
Wiley Interpretation and Application of IFRS Standards
2019 (2019)
Salim Alibhai; et al.
C 7754
Каталог "Книги" | Книга
Financial Accounting
Reporting, Analysis and Decision Making (2019)
Shirley Carlon; et al.