Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 279 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 519.688
B 78199
Каталог "Книги" | Книга
На първо място в Google
Стани №1 в интернет с най-пълния чеклист в света (2023)
Тим Киберман
У 1628
Каталог "Книги" | Монография
Извличане на знания и анализ на данни от интернет източници
[Монография] (2021)
Снежана Сълова
B 77713
Каталог "Книги" | Книга
CSS 3
Основи на езика в примери (2021)
Надежда Борисова
B 77410
Каталог "Книги" | Книга
SEO for Dummies
(2020)
Питър Кент
B 77415
Каталог "Книги" | Книга
Прогнозиране на продажбите с Excel for Dummies
(2020)
Конрад Карлберг
B 77451
Каталог "Книги" | Книга
Как да направя това в InDesign
Най-бързият начин да вършите нещата, които искате да постигнете, незабавно! (2020)
Дейв Клейтън
B 78101
Каталог "Книги" | Монография
Методи на текстовата стеганография
[Монография] (2020)
Станимир Железов
CDR 260
Каталог "Книги" | Монография
Интелигентен анализ на данни за студентите
[Монография] : [Електронен ресурс] (2019)
Тодорка Атанасова

Чети онлайн

B 77073
Каталог "Книги" | Учебник
Concise Guide to Object-Oriented Programming
An Accessible Approach Using Java (2019)
Kingsley Sage
B 77140
Каталог "Книги" | Учебно пособие
JavaScript
Решения на практически задачи (2019)
Влади Владев
У 1564
Каталог "Книги" | Учебник
Информатика
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2019)
Владимир Сълов

Чети онлайн

B 77339
Каталог "Книги" | Книга
Пътят на програмистите
Доброто, лошото и премълчаваното при разработката на софтуер (2019)
Тихият програмист
B 77580
Каталог "Книги" | Книга
Нерелационни бази от данни
Практическо ръководство (2019)
Филип Петров; Цветанка Георгиева-Трифонова
B 76734
Каталог "Книги" | Книга
JavaScript в примери и задачи
(2018)
Алексей Василев
B 77064
Каталог "Книги" | Учебник
Информатика
Базовый курс : Учебник для вузов (2018)
С. Симонович
У 1513
Каталог "Книги" | Учебник
Информатика
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Владимир Сълов

Чети онлайн

У 1524
Каталог "Книги" | Учебник
Обектноориентирано програмиране
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Павел Петров

Чети онлайн

B 76022
Каталог "Книги" | Книга
Принципи на уебдизайна
(2016)
Джоел Склар
B 76159
Каталог "Книги" | Книга
Microsoft Office 2016
Стъпка по стъпка (2016)
Джоан Ламбърт; Къртис Фрай
B 76203
Каталог "Книги" | Монография
Бизнес интеграция
Преход към автоматично отчитане на бизнес процеси : [Монография] (2016)
Кольо Несторов

Чети онлайн