Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 64 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 368.4
У 1572
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Осигурителни системи и фондове
Учебно помагало [за студентите от ИУ - Варна] (2020)
Христина Благойчева
B 76785
Каталог "Книги" | Книга
Осигуряване и осигурителен пазар
(2018)
Иванка Данева
У 1505
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни системи и фондове
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Христина Благойчева

Чети онлайн

B 74510
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Мениджмънт на осигурителните вноски и плащания
[Сборник за студентите от спец. Финанси на ИУ - Варна] (2013)
Христина Благойчева; Калин Илиев

Чети онлайн

B 73658
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни вноски
2012 г. (2012)
B 74393
Каталог "Книги" | Книга
Reassembling Social Security
A Survey of Pensions a. Health Care Reforms in Latin America (2012)
Carmelo Mesa-Lago
B 73169
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни вноски 2011 г.
(2011)
B 73579
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни схеми
(2011)
Нено Павлов
B 72953
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни вноски
2010 [За промените в КСО и ЗЗО] (2010)
B 74632
Каталог "Книги" | Монография
Реформите в социалното осигуряване
Предизвикателства и решения : [Монография] (2010)
Йордан Христосков
C 7032
Каталог "Книги"
Осигурителен пазар и осигурителни продукти
Теория и практики : [Учебник за студентите на ВУЗФ] (2010)
Йордан Христосков
C 7033
Каталог "Книги"
Социално осигуряване
Теория, организация, практики : [Учебник за студентите на ВУЗФ] (2009)
Йордан Христосков
B 72484
Каталог "Книги" | Учебник
Социално осигуряване
Анализ, контрол и отчетност на осигурит. отношения : [Учебник за студентите на СА Ценов] (2008)
Данаил Врачовски; Пламен Йорданов
CDR 125
Каталог "Книги" | Книга
Moving in Europe
Your Social Security Rights (2008)
B 70962
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни вноски
2007 : Минимални осигурит. прагове : Новите док. за изплащане на болнични (2007)
B 71594
Каталог "Книги" | Книга
Осигурителни вноски
[В сила] от 1 окт. 2007 : Минимални осигурителни прагове (2007)
B 72178
Каталог "Книги"
Осигурителни схеми
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2007)
Нено Павлов
B 70429
Каталог "Книги" | Книга
Социално осигуряване
2006 : Последни промени... (2006)
Стоян Гичев
B 70439
Каталог "Книги" | Книга
Кодекс за социално осигуряване
Загл. изм. - ДВ, бр.67 от 2003 г. : Последна актуализация ДВ. бр. 105 от 29 дек. 2005 г. (2006)
B 69714
Каталог "Книги" | Книга
Кодекс за социално осигуряване
Последни изм., ДВ, бр.112 от 2004 г (2005)