Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 193 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 347.73
B 78100
Каталог "Книги" | Книга
Митническо разследване
(2023)
Таня Райчева
C 7828
Каталог "Книги" | Справочно издание
Handbook on eTIR Technical Specifications
(2022)
B 78119
Каталог "Книги" | Книга
Дискриминацията в международното данъчно право
(2022)
Ани Митева
B 77617
Каталог "Книги" | Учебник
Финансово/бюджетно право
Кратък курс. Казуси : [Учебник] (2021)
Иван Стоянов
B 77649
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2 08 С08 (2021)
B 77790
Каталог "Книги" | Учебник
Банково право
[Учебник за студентите от УНСС] (2021)
Валери Димитров
B 77804
Каталог "Книги" | Учебник
Борсово право
[Учебник за студентите на УНСС] (2021)
Валери Димитров
B 77805
Каталог "Книги" | Монография
Митнически регулации и икономически аспекти на вноса в Европейски съюз
[Монография] (2021)
Цветан Мадански
B 77095
Каталог "Книги" | Монография
Отговорност за чужд данъчен дълг
[Монография] (2019)
Красимир Мутафов
B 77277
Каталог "Книги" | Книга
Отговорност за вреди от дефектни продукти
(2019)
Христина Танчева
B 77285
Каталог "Книги" | Книга
Производство по търговски спорове
(2019)
Борислав Ганчев
B 77499
Каталог "Книги" | Монография
Откриване на производство по несъстоятелност
[Монография] (2019)
Силвия Кръстева
B 76891
Каталог "Книги" | Дисертация
Договорът за финансов лизинг
(2018)
Благой Златанов
B 76926
Каталог "Книги" | Книга
Подоходното облагане във въпроси и отговори
(2018)
Анета Георгиева
B 77350
Каталог "Книги" | Книга
Новите положения при платежните услуги
Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи (2018)
Камелия Касабова; Минка Тюфекчиева-Михайлова
B 77902
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане 2022
Коментар : ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА, ЗДЗП (2022)
Йордан Владов
B 77530
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2021 година
Книга-годишник (2021)
Анета Георгиева
B 77648
Каталог "Книги" | Книга
Данъци 2021
2 08 С04 (2021)
B 75593
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Сборник нормативни актове (2015)
Ганета Минкова
B 77284
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане 2020
Коментар : ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗВНАУА, ЗДЗП (2020)
Димитър Гочев