Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 12 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339:51
У 1543
Каталог "Книги"
Количествени методи в търговията
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Данчо Данчев; Михал Стоянов

Чети онлайн

B 71104
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Присъединяването на България към Европейския съюз
Предизвикателства, пробл., перспективи : Сб. докл. [от] науч. конф. с междунар. участие, 9-11 юни 2006 г., Бургас : В 3 т. (2006)
Т. 3
Васил Янков
B 69263
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
БЪЛГАРСКИЯТ поглед върху Европейския съюз и НАТО
Доклади от студентска научна конференция (2003)
Орлин Борисов
У 50
Каталог "Книги" | Учебник
Проектиране на системи за управление в търговията
[За студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1981)
Славчо Каменов
У 93
Каталог "Книги" | Учебник
Проектиране на системи за управление в търговията
Ч. 2. [За студентите от ВИНС Д. Благоев] (1981)
Ч. 2
Славчо Каменов
B 62384
Каталог "Книги" | Книга
Пазари, цени, маркетинг
Ч. 1 - (1993 -)
Ч. 1. Пазарното ценообразуване
Елка Мичева

Чети онлайн

C 4293
Каталог "Книги" | Книга
Information Systems and Market Economy
Internat. Seminar 15 - 20 Sept. 1991, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Доклади] Т. 1 - (1991 -)
Т. 1
C 4707
Каталог "Книги" | Книга
Principles of Macroeconomics
[Учебник] (1991)
J. Henderson; William Poole
B 59069
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Микрокомпютърни системи в обслужващата сфера
[Ръководство] (1988)
Стоян Айков; Петко Илиев

Чети онлайн

У 108
Каталог "Книги" | Учебник
Спецкурс по изучаване конюнктурата на пазара и цените
[Учебник - записки за студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1983)
Йордан Ганев; Юрий Прахар

Чети онлайн

10438
Каталог "Книги" | Книга
Търговско смятане
(1942)
Бойчо Бойчевъ

Чети онлайн

B 66191
Каталог "Книги" | Книга
Търговско смятане
[Учебник за студентите на Висшето търг. училище - Варна] (1938)
Бойчо Бойчев