Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 145 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.1
У 1667
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Основи на търговския бизнес
Учебно пособие [за студентите от ИУ - Варна] (2023)
Десислава Гроздева; Юлия Христова
B 76505
Каталог "Книги" | Книга
Introduction to Trade Policy
(2018)
Aluisio Lima-Campos
У 1522
Каталог "Книги"
Основи на търговския бизнес
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Данчо Данчев; Юлия Христова

Чети онлайн

B 76289
У 1358
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Управление на търговските операции
Учебно помагало [за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Виолета Димитрова; Елица Граматикова; Миглена Душкова

Чети онлайн

B 73774
Каталог "Книги" | Книга
Анализ на търговската дейност
[Учебник за студентите на УНСС] (2012)
Силвия Терезова
B 73852
Каталог "Книги"
Коммерческая деятельность
Учебник [для студентов ВУЗ] (2012)
Ф. Панкратов; Н. Солдатова
B 74533
Каталог "Книги"
Организация и управление коммерческой деятельностью
Учебник [для бакалавров] (2012)
Леонид Дашков; Ольга Памбухчиянц
У 1261
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Търговски мениджмънт
Организация на търговията : [Уч. помагало за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Николинка Сълова

Чети онлайн

B 73412
Каталог "Книги" | Книга
Най-добрата книга на пазара за пазара
Как да спрете да се тревожите и да обикненте свободната икономика (2011)
Еймон Бътлър
У 1214
Каталог "Книги"
Търговски мениджмънт
Организация на търговията : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2010)
Николинка Сълова

Чети онлайн

B 73189
Каталог "Книги" | Учебник
Търговски мениджмънт
[Учебник за студентите от УНСС] (2010)
Явор Янкулов
C 7308
Каталог "Книги" | Книга
Измерване на ефекта и разпространението на неформалната потребителска информация
На примера на бързооборотните стоки : Дисертационен труд (2015)
Димитър Колев
B 72271
Каталог "Книги" | Книга
Търговска политика
[Учебник за студенти магистри на СА - Свищов] (2008)
Венцислав Минков
B 70930
Каталог "Книги" | Книга
Управление на отдел Продажби
Стратегии и тактики за успех в примери (2007)
Д. Норка
B 77014
Каталог "Книги" | Книга
Търговска логистика
(2011)
Цветнен Цветков

Чети онлайн

B 70501
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Търговска политика
Уч. пособие за дистанционно обучение [за студентите на СА - Свищов] (2005)
Венцислав Минков
C 6721
Каталог "Книги" | Книга
Consumer Markets Scoreboard
(2009)
B 68336
Каталог "Книги" | Книга
Търговска политика
Уч. пособие за дистанционно обучение [на студентите на СА - Свищов] (2002)
Венцислав Минков
B 68429
Каталог "Книги" | Книга
Экономические софизмы
Или Хитрые уловки протекционистов, разоблаченные сторонником свободной торговли (2002)
Фредерик Бастиа