Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2784 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339
С 339\G54
Каталог "Книги" | Справочно издание
Glossary of Market Surveillance Terms
(2023)
C 7766
Каталог "Книги" | Книга
Development and Globalization : Facts and Figures 2021
Small Island Developing States : DGFF 2021 (2022)
C 7770
Каталог "Книги" | Книга
Post-Pandemic Covid-19 Economic Recovery : Harnessing E-Commerce for the UNECE Transition Economies
Covid-19 Impact on Е-Commerce (2022)
C 7774
Каталог "Книги" | Доклад
SDG Pulse 2021
UNCTAD takes the pulse of the SDGs (2022)
C 7801
Каталог "Книги" | Книга
Impact of the Covid-19 Pandemic on Trade and Development
Lessons Learned (2022)
B 77950
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговия 2030
IX студентска научна конференция : Сборник с доклади (2022)
У 1623
C 7729
Каталог "Книги" | Книга
Transforming Southern Africa
Harnessing Regional Value Chains and Industrial Policy for Development (2021)
B 77719
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговията - научно знание и бизнес реалност
Кръгла маса с международно участие, Свищов, 8 октомври 2021 г. : Сборник с доклади (2021)
C 7646
Каталог "Книги" | Книга
Digital and Sustainable Trade Facilitation Implementation in the UNECE Region
UNECE Regional Report 2019 (2020)
C 7672
Каталог "Книги" | Книга
White Paper
Blockchain in Trade Facilitation (2020)
C 7686
Каталог "Книги" | Книга
Impact of the Covid -19 Pandemic on Trade and Development
Transitioning to a New Normal (2020)
B 77490
Каталог "Книги" | Доклад
Transforming Trade and Development in a Fractured, Post-Pandemic World
Report of the Secretary-General of UNCTAD to the Fifteenth Session of the Conference (2020)
C 7689(1)
Каталог "Книги" | Книга
Teaching Material on Trade and Gender
Volume 1: Unfoldings the Links. Module 4D. Trade and Gender Linkages: An Analysis of Central America (2020)
Vol. I
С 339\T82
Каталог "Книги" | Справочно издание
Trade Facilitation Terms
An English-Russian-Chinese-Glossary (2019)
C 7611
Каталог "Книги" | Книга
Regulatory and Procedural Barriers to Trade in Armenia
Needs Assessment (2019)

Чети онлайн

B 76875
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговия 4.0 - наука, практика и образование
Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" и 70 години от създаването на специалност "Икономика и търговия" (2018)
Виолета Димитрова

Чети онлайн

C 7509
Каталог "Книги" | Книга
Regulatory and Procedural Barriers to Trade in Georgia
Needs Assessment (2018)

Чети онлайн

B 77368
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Пiдприэмництво, торгiвля : Теоретичнi пiдходи та практичнi аспекти розвитку
Матерiали I мiжнародноi науково-практичноi iнтернет-конференцii : (м. Старобiльськ, 27-28 листопада 2018 року) (2018)