Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 3 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 338.47:65.012.34
У 1479
Каталог "Книги" | Монография
Глобални и регионални измерения на транспорта
[Монография] (2015)
Донка Желязкова

Чети онлайн

B 75774
Каталог "Книги"
Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики
Учебник и практикум для академического бакалавриата (2014)
В. Герами; А. Колик
B 69615
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на транспорта в логистиката
[Учебник за студентите на УНСС] (2001)
Антоанета Кирова