Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 3841 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 338
B 78270
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономиката на XXI век
кризи, трансформации, устойчивост : сборник с доклади от международна конференция, НБУ, 12 май 2023 г. (2024)
B 78171(2)
Каталог "Книги" | Книга
A New Era for Europe
Vol. 2 (2023)
Vol. 2 Emerging challenges
Marco Ratto
B 78172
Каталог "Книги" | Книга
Sustainable Development in the European Union
Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU Context (2023)
B 78214
Каталог "Книги" | Книга
The Potential of Africa to Capture Technology-Intensive Global Supply Chains
Economic Development in Africa Report 2023 (2023)
B 75999(8)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том. 8 (2023)
Т. 8 Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива = Factors of Economic Growth in Historical Perspective
Иван Русев
EK 15
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности
Сборник с доклади от кръгла маса : По повод 75-год. от създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" и 70-год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г. : [Електронен ресурс] (2023)
Димитър Димитракиев
EK 18
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Investments in the Future - 2023
Fortheenth International Scientific Conference Proceedings, 6th October, 2023, Varna : [Електронен ресурс] (2023)
Stefan Vachkov
C 7768
Каталог "Книги" | Книга
China's Structural Transformation
What Can Developing Countries Learn? (2022)
C 7785
Каталог "Книги" | Книга
Innovation for Sustainable Development
Review of Uzbekistan (2022)
C 7787
B 77927
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Изследвания върху социалните и икономическите преходи
Юбилейна конференция, посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 23-24 ноември 2020 г. (2022)
Цветан Давидков
B 77939
Каталог "Книги" | Книга
A New Era for Europe
How the European Union Can Make the Most of its Pandemic Recovery, Pursue Sustainable Growth, and Promote Global Stability : High-Level Group on post-COVID economic and social Challenges (2022)
B 75999(7)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Дилеми на развитието
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 7 (2022)
Т. 7 Дилеми на развитието
Иван Русев
CDR 249
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономика и икономическа теория : проблеми и взаимодействия
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 год. кат. Обща икономическа теория (2022)
Татяна Иванова
B 78079
Каталог "Книги" | Монография
Овчарската аристокрация
Икономиката на Котел и Добруджа през 30-те-40-те години на XIX век : [Монография] (2022)
Николай Тодоров
B 78192
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Черно море - врата и много мостове
Международна научна конференция, Бургас, 10-11 юни 2022 г. (2022)
Диана Съботинова
B 78228
Каталог "Книги" | Книга
Managerial Economics
Problem-Solving in a Digital World (2022)
Nick Wilkinson
C 7725
Каталог "Книги" | Книга
Building a Smart and Green Europe in the Covid-19 Era
EIB Investment Report 2020 / 2021 (2021)
B 77581
Каталог "Книги" | Книга
България през първата третина на XXI в.
Икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е предизвикателство (2021)
Данаил Данаилов
C 7713
Каталог "Книги" | Доклад
Escaping from the Commodity Dependence Trap through Technology and Innovation
Commodity & Development Report 2021 (2021)