Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 10 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.714:368.43
B 73155
Каталог "Книги" | Монография
Частните пенсионни схеми
Модерна защита срещу класически рискове (2010)
Стоян Киров

Чети онлайн

B 72547
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиции на пенсионните фондове
Проблеми и решения (2009)
Иванка Данева
B 74637
Каталог "Книги" | Монография
Развитие на капиталовите пенсионни фондове
Финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България : [Монография] (2013)
Станислав Димитров
B 74651
Каталог "Книги" | Книга
Individual Savings: Better Pensions Plus Economic Development
Presentations from the International Seminar "Individual Savings: Better Pensions plus Economic Development", organised by FIAP and held on 11th and 12th April 2013 in Colombia (2013)
B 74185
Каталог "Книги" | Книга
Opportunities and Challenges for Individually-funded Systems in a Globalized World
Presentations given at the International Seminar, organized by FIAP, on May 31 and June 1, 2012, in Mexico (2012)
B 75000
Каталог "Книги" | Книга
Advancing in the Strengthening and Consolidation of the Individually-Funded Pension Systems
Presentation given at the International Seminar..., Оrganizired by FIAP, on May 19 a. 20, 2011 in Dominican Republic (2011)
B 73223
Каталог "Книги" | Книга
Developing the Potential of the Individually Funded Pension Systems
Presentations at the International Seminar, on May 6 and 7, 2010, in Vina del Mar, Chile (2010)
B 72724
Каталог "Книги" | Книга
Pensions for the Future
Developping Individually Funded Programs : Presentations at the Intern. Seminar, on 28th a. 29th May 2008, Lima Peru (2009)
B 72725
Каталог "Книги" | Книга
Investments and Payouts in Funded Pension Systems
Presentations at the Intern. Seminar on May 28 - 29, 2009, Warsaw, Poland (2009)
B 69509
Каталог "Книги" | Книга
Public Pension Fund Management
Governance, Accountability, a. Investment Policies : Proceedings of the Second Publ. Pension Conf., may 2003 (2004)
Alberto Musalem