Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 7 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.645.1
B 72073
Каталог "Книги" | Учебник
Управление инвестициями
[Учебник для вузов] (2008)
Н. Воротилова
B 67828
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Инвестиционни фондове
Структура, мениджмънт, оценка (2002)
Йордан Йорданов

Чети онлайн

B 67543
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия
Методика за разработка и оценка (2000)
Йордан Йорданов
B 69074
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиционен анализ на публичните проекти
(2001)
Стоян Проданов

Чети онлайн

B 65008
Каталог "Книги" | Книга
Private Capital Flows to Developing Countries
The Road to Financial Integration (1997)
C 4615
Каталог "Книги" | Книга
Essentials of Investments
[Учебник] (1992)
Zvi Bodie; Alan Marcus
B 68181
Каталог "Книги"
Анализ и оценка на инвестиционни проекти
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2002)
Иван Йовчев

Чети онлайн