Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 17 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.6
B 74211
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Финансирование инновационной деятельности в строительстве
[Учебное пособие] (2012)
А. Плотников
У 1317
Каталог "Книги" | Учебник
Финанси на строителните предприятия
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Пламен Илиев; Иван Йовчев

Чети онлайн

У 772(1)
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на материалните и финансовите ресурси в строителството
Ч. 1. Материални ресурси : [Учебник] : В 2 ч. (1994)
Ч. 1 Материални ресурси
Гено Генов; Дорина Илиева Шипкалиева

Чети онлайн

У 772(2)
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на материалните и финансовите ресурси в строителството
Ч. 2. Финансови ресурси : [Учебник]: В 2 ч. (1994)
Ч. 2 Финансови ресурси
Г. Генов; Дорина Илиева Шипкалиева

Чети онлайн

B 75840
Каталог "Книги" | Книга
Managerial Finance
(1986)
J. Weston; Thomas Copeland
B 78116
Каталог "Книги" | Книга
Измерване и одитинг на дейността на държавните организации
(2022)
Димитър Динев
B 76790
Каталог "Книги" | Книга
Одит на средствата от Европейския съюз в България
Социологически аспекти (2017)
Галина Стоянова
B 73906
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Контролът и анализът през погледа на мениджъра
Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия (2012)
B 70523
Каталог "Книги" | Учебник
Счетоводен анализ
По примера на банките : Учебник за дистанционно обучение : Магистърска прогр. "Счетоводство и одит в банките" (2006)
Йонка Йотова; Тотка Кънева

Чети онлайн

B 70239
Каталог "Книги" | Книга
Теорията и практиката на контрола
Състояние и перспективи : Сб. статии от Юбил. науч. сесия, посветена на 10-год. от създаването на катедра Стоп. и фин. контрол (2005)
B 68385
Каталог "Книги" | Книга
Non-bank Financial Institutions and Capital Markets in Turkey
(2003)
B 65818
Каталог "Книги" | Книга
Финансов и данъчен контрол
[Учебник за студенти] (1998)
Йордан Томов
B 65334
Каталог "Книги" | Книга
Налоговый контроль
Принципы и методы проведения (1996)
Е. Поролло
B 63252
Каталог "Книги" | Книга
Основи на данъчното облагане
(1993)
Румен Брусарски
B 63165
Каталог "Книги" | Книга
Финансово-данъчен контрол
[Учебник] (1992)
Емилиян Тананеев
B 62484
Каталог "Книги" | Книга
Analysis of Financial Statements
(1984)
Leopold Bernstein
B 53267
Каталог "Книги" | Монография
Финансова дисциплина
[ Изследване ] (1984)
Страшимир Кучев