Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 31 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2:657
B 74280
Каталог "Книги" | Монография
Данъци с кауза
Екоданъците срещу замърсяването на околната среда : [Изследване] (2013)
Светлана Герчева

Чети онлайн

B 78256
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2023
Книга-годишник : Нови изисквания към декларирането на касови наличности и вземания от определен кръг физ. лица : Разширяване на ограниченията свързани с плащанията в брой : Нови правила относно корекциите на ДДС при несъбираеми вземания... (2023)
Велин Филипов
B 72281
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане на разходите и приходите на фирмите
(2009)
Цветан Станкулов
B 69712
Каталог "Книги" | Книга
Патентен данък 2005
Счетоводство на патентния данък : Коментар (2005)
Димитър Радонов
B 69152
Каталог "Книги" | Книга
Легални данъчни хитрости
Практ. наръчник : Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки (2004)
Стоян Гичев
B 68768
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2003 година
(2003)
Бисер Славков
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 1
Веска Димитрова; Теменужка Янкова
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 2
Иван Карановски
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 3
Бойчинка Йонкова
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 4
Бойчинка Йонкова
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 5
Димитър Юруков
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 6
Александър Колчев; Пламен Ангелов
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 7
Тодор Кръстев
B 68396
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2002 година
(2002)
Бисер Славков
B 70369
Каталог "Книги" | Книга
Облагане разходите на фирмите
(2005)
Десислава Стефанова; Димитър Радонов; Димитър Михайлов
B 70431
Каталог "Книги" | Книга
Годишен финансов отчет 2005
Данъчно облагане (2005)
Красимира Борисова
B 66834
Каталог "Книги" | Книга
Патентен данък
Експертен коментар. Текуща практика. Счетоводно отчитане (2000)
Илия Николов; Евгени Рангелов
B 67228
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2001 година
(2001)
Бисер Славков