Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 732 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 311
B 78315
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Анализ и прогнозиране на времеви редиве (с SPSS)
Учебно помагало [за студентите от УНСС] (2024)
Васил Бозев
У 1678
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Въведение в статистиката
Ръководство [за студентите от ИУ - Варна] (2023)
Ваня Стоянова
CDR 241
Каталог "Книги" | Книга
Извадка по КИД 2008
(2022)
C 7763
Каталог "Книги" | Книга
Conference of European Statisticians
Framework on Waste Statistics (2022)
C 7765
Каталог "Книги" | Книга
Conference of European Statisticians
Road Map on Statistics for Sustainable Development Goals (2022)
B 77981
Каталог "Книги" | Книга
Тройното взаимодействие
За изучаващите статистика (2022)
Георги Петков
C 7814
Каталог "Книги" | Справочно издание
Handbook of Statistics 2022
(2022)
C 7743
Каталог "Книги" | Справочно издание
Handbook of Statistics 2021
(2021)
B 77274
Каталог "Книги" | Монография
Статистическата наука в информационното общество
[Монография] (2020)
Димитър Радилов
C 7677
Каталог "Книги" | Книга
Handbook of Statistics 2020
(2020)
C 7690
Каталог "Книги" | Книга
Guide to Sharing Economic Data in Official Statistics
(2020)
C 7710
Каталог "Книги" | Книга
Guidance on the Use of Longitudinal Data for Migration Statistics
(2020)
C 7626
Каталог "Книги" | Книга
Handbook of Statistics 2019
(2019)
B 77279
Каталог "Книги" | Учебник
Статистика
[Учебник за студентите от УНСС] (2019)
Тодор Калоянов; Виктор Петров
С 311\U50
Каталог "Книги" | Справочно издание
UNCTAD Handbook of Statistics
2018 (2018)

Чети онлайн

C 7581
Каталог "Книги" | Книга
Guidance on Modernizing Statistical Legislation
(2018)

Чети онлайн

B 76980
Каталог "Книги" | Книга
Bulgaria Reflected by Statistics
Historical mosaic (2018)
Zdravka Bobeva