Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 33 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 005.7
У 1681
Каталог "Книги" | Учебник
Мениджмънт
[Учебник за студентите от ИУ- Варна] (2023)
Десислава Серафимова
B 78273
Каталог "Книги" | Монография
Педагогическо майсторство в света на икономиката и управлението
[Монография] (2023)
Елица Петрова
B 76867
Каталог "Книги" | Книга
Strategic Analysis
A Creative and Cultural Industries Perspective (2017)
Jonathan Gander
B 77903
Каталог "Книги" | Книга
Lean практики
Как да работим без загуби, да скъсяваме сроковете и да разгръщаме своя бизнес. Опит от 120 фирми в България (2022)
Анастас Кехайов
B 74546
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Управление изменениями
Учебное пособие (2011)
Марина Шермет
B 72279
Каталог "Книги" | Учебник
Организация на управленската дейност
[Учебник за студенти-магистри на РУ "А. Кънчев"] (2008)
Николай Коцев
B 71865
Каталог "Книги" | Книга
Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса
Посвещается 175-летию СПбГАСУ (2007)
А. Асаул
B 72887
Каталог "Книги" | Книга
Стратегическото обновление
[Сб. статии] (2010)
Петър Узунов
B 70043
Каталог "Книги" | Книга
Управление на промяната и прехода
Ръководство за успешен бизнес : Авторитетни отговори на вашите въпроси (2005)
Ричард Люки
A 5273
Каталог "Книги" | Книга
[Четиринадесет] 14 урока за промяната
Директно от водещите световни бизнес лидери (2009)
Десислава Бошнакова
B 68508
Каталог "Книги" | Книга
Сърцето на промяната
Разкази от реалния живот за начина, по който хората променят своите организации (2003)
Джон Котър; Дан Коен
B 71410
Каталог "Книги" | Книга
Самоучитель по тайм-менеджменту
(2007)
Ю. Васильченко; З. Таранченко; М. Черныш
B 72016
Каталог "Книги" | Книга
Когато промяната се провали
Какво да правим : [Казуси от стр. на Harvard Business Review] (2006)
Илияна Гаврилова
B 67472
Каталог "Книги" | Учебник
Растежът на фирмата
[Учебник за УНСС] (2001)
Иван Георгиев
B 73688
Каталог "Книги" | Книга
Time Management
Increase Your Personal Productivity and Effectiveness (2005)
Richard Luecke
B 64346
Каталог "Книги" | Книга
Gower Handbook of Management Development
(1994)
Alan Mumford
B 66513
Каталог "Книги" | Книга
Организационно развитие
(1998)
Снежана Илиева
B 62786
Каталог "Книги" | Учебник
Designing Organizations
[Учебник] (1991)
Daniel Robey
B 62748
Каталог "Книги" | Книга
Growing Pains
How to make the Transition from an Entrepreneurship to a Professionally Managed Firm (1990)
Eric Flamholtz; Yvonne Randle
B 62797
Каталог "Книги" | Книга
The Complete Guide to Buying and Selling a Business
(1984)
Arnold Goldstein