Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 14 резултата

Разширено търсене

Автор да съдържа Симеон Желев
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Потребителско поведение
Учебник за дистанционна форма на обучение : [Електронен ресурс : Диск] (2019)
Симеон Желев
B 76935
Каталог "Книги" | Учебник
Потребителско поведение
[Учебник за студентите от икономическите ВУЗ] (2018)
Симеон Желев
B 76935
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Потребителско поведение
[Учебник за икономическите ВУЗ] (2018)
Симеон Желев
B 74131
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетинг
[Учебник за ВУЗ] (2012)
Симеон Желев
B 73066
Каталог "Книги" | Учебник
Позиционирането
Между желаното, възможното и действителното : [Учебник за студентите на УНСС] (2010)
Симеон Желев
ПС 1038
B 71714
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови изследвания
Методология и организация : [Учебник за студентите на УНСС] (2008)
Симеон Желев

Чети онлайн

ПС 1038
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Приложение на подхода " Средства - цел " и стълбичната методология за откриване и оценяване на позиционни идеи
Продължение (2008)
Симеон Желев
B 67893
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Маркетингови изследвания
Кратък курс (2002)
Симеон Желев
B 66746
Каталог "Книги" | Монография
Маркетингови изследвания за маркетингови решения
(2000)
Симеон Желев

Чети онлайн

АРеф 20/Ж34
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Измерване ценността на търговската марка
Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен " Доктор " (2000)
Симеон Желев
B 65883
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания
Методол. и организация (1999)
Симеон Желев
B 63796
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания
Методология и организация (1995)
Симеон Желев