Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 11 резултата

Разширено търсене

Автор да съдържа Петя Ангелова
B 78212
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Бариери в комуникацията между преподаватели и студенти [Barriers in the Communication Between Lecturers and Students]
(2023)
Петя Ангелова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Perceptions about Neighbouring Countries - Evidence from Bulgaria
(2023)
Miroslav Kamdzhalov; et al.
CDR 251
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Digital Technologies as E-learning and Knowledge Management Tool for University Lecturers
[Електронен ресурс] (2022)
Petya Angelova
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Conceptual Model of Decision Making Information Used by Managers in Bulgarian Non-hospital Medical Organizations
(2019)
Petya Angelova

Чети онлайн

B 75200
Каталог "Книги" | Книга
Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес"
Сборник с анализи (2014)
Виолета Димитрова

Чети онлайн

Дч 65/Г21
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Информационни потребности при вземането на управленски решения в специализираната извънболнична медицинска помощ ( на примера на медицинските и диагностично-консултативни центрове)
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.20. Социално управление (2012)
Петя Ангелова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Мениджърските информационни системи в лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ в България - важна крачка по пътя към национално е-здравеопазване
Management lnformation Systems in the Medical Organizations of Non-hospital Healthcare in Bulgaria - Important Step Towards National E-health (2007)
Петя Терзиева

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
The Healthcare Manager in Non-Hospital Medical Organization as a Person of Knowledge and Skills
(2007)
Petya Angelova; Anastassia Stancheva

Чети онлайн