Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 86 резултата

Разширено търсене

Автор да съдържа Данчо Данчев
B 66190
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Актуални проблеми на търговията в съвременните икономически условия
Осн. докл. от науч. конф. [пров. на] 14 окт. 1998 г във Варна (1999)
Николинка Сълова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Онлайн търговията в социалните мрежи: глобална перспектива [Online Commerse in Social Networks: a Global Perspective]
[Електронен ресурс] (2023)
Данчо Данчев

Чети онлайн

ПВ 881
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Съвременни измерения на социалната търговия [Contemporary Dimensions of Social Commerce]
(2023)
Данчо Данчев

Чети онлайн

EK 12
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация
Сб. с докл., междунар. науч. конф., посветена на 70 г. от създаването на кат. Икономика и управление на търговията и услугите (1953-2023 г.) и 75 г. от нач. на обучението в спец. Икон. и търговия (1948 – 2023 г.), 13 окт. 2023 г : [Електронен ресурс] (2023)
Данчо Данчев
EK 12
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Концептуална рамка на стратегията за потребителски преживявания в ритейлинга [Conceptual Frame of Consumer Experience Strategy in Retailing]
[Електронен ресурс] (2023)
Данчо Данчев
B 77779
Каталог "Книги" | Книга
Безконтактният ритейлинг в сексуални метафори
Постмодерен подход (2022)
Данчо Данчев
B 77779
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Книга
Безконтактният ритейлинг в сексуални метафори
Постмодерен подход (2022)
Данчо Данчев
B 77719
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Новата "реалност" в търговския бизнес
(2021)
Данчо Данчев
У 1543
Каталог "Книги"
Количествени методи в търговията
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Данчо Данчев; Михал Стоянов

Чети онлайн

У 1543
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Количествени методи в търговията
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Данчо Данчев; Михал Стоянов
B 76875
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Омниканална търговия и омниканални потребители = Omnichannel Retailing and Omnichannel Consumers
(2018)
Данчо Данчев

Чети онлайн

У 1522
Каталог "Книги"
Основи на търговския бизнес
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Данчо Данчев; Юлия Христова

Чети онлайн

У 1522
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Основи на търговския бизнес
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Данчо Данчев; Юлия Христова
B 76200(1)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Кръгла маса с международно участие, 21 октомври 2016 г. : Том 1 (2016)
Т. 1
Михал Стоянов
B 76200(2)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Кръгла маса с международно участие, 21 октомври 2016 г., Свищов : Том 2 (2016)
Т. 2
Данчо Данчев
B 76200
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Съвременни измерения на глобалната търговия на дребно
[Пленарен доклад] (2016)
Данчо Данчев
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Мобилната търговия - концептуална рамка и проложни проекции
(2016)
Данчо Данчев
У 1414
Каталог "Книги" | Монография
Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства
[Монография] (2014)
Николинка Сълова

Чети онлайн

У 1414
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства
[Колективна монография] (2014)
Николинка Сълова